תות שדה – הנחיות לעונה, הנחיות למתקן לשטיפה ולהברשה חמה

21.1.2008

מבזק ירקות 192 – דצמבר 2007 – ינואר 2008

תות-שדה – הנחיות לעונה

נביל גנאים, רפרנט ארצי לתות שדה

סיכום עונת המשתלות

עד אמצע נובמבר בוצעו החיפוי והכיסוי במועדים המאוחרים והקטיף במועדים המוקדמים. ההערכה היא שאין שינוי במספר הדונמים בהשוואה לשנה שעברה. השנה ישנה הגדלה בתוך המשקים הקיימים ופרישה של חלק מהמשקים (כנראה משיקולי שמיטה).

פרסום

 

ניתן לסכם השנה את עונת המשתלות כמוצלחת ביותר מבחינת יבול צמחי הבנות שהתקבלו לצמח אם. ההצלחה היא גם מבחינת הניקיון היחסי ממחלת האנתרקנוז (חמש משתלות עם נגיעות), כתוצאה משימוש בחומר ריבוי נקי ובדוק ומשמירה על טיפולי מניעה רציפים באוקטב, בנוסף לשימוש בהשקיה בטפטוף. לעומת זאת, בכ-15 משתלות במשקי חקלאים נמצאה נגיעות במחלת הריקבון המפוחם של השורשים, שנגרמת על-ידי פטריית המקרופומינה. המחלה גרמה לתמותת שתילי-אם ושתילי-בת ולהופעת שורשים קצרים, מעובים עם קודקודים מפוצלים. תופעה זו דומה חזותית לסימני נגיעות בנמטודות יוצרות עפצים על השורשים, למעט ההבדל שלא נוצרו עפצים על השורשים. זיהוי המחלה בוצע במעבדה על-ידי ד"ר סטנלי פרימן ואיידה במחלקה למחלות צמחים במכון וולקני. במספר משתלות יישמו תכשירים כגון דלסן או בויסטין במינון של כ-300-200 גרם לדונם, וההתרשמות היא שהמחלה נבלמה.

 

ברור ששימוש בטפטוף יכול למנוע הרטבה מיותרת של הנוף ולהביא לשיפור במערכת השורשים של צמחי-הבת, נוסף למניעת עקות בשתילי-האם. גם השנה היו מקרי המלחה ועקות השקיה מעטים, בהשוואה לשנה שעברה, כתוצאה מביצוע ההמלצות שמחייבות שטיפה בהמטרה מדי מספר ימים, בנוסף לשימוש במערכת הטפטוף, שאינה גורמת לדחיקת המלחים לעומק, אלא לצד השלוחה ובקרבת הצמחים. עקות מים והמלחה נראו בשולי החלקות שבהן לא הייתה הרטבה מספקת כתוצאה מהרוח וחוסר חפיפה בין הממטירים – מתזים.

תיאור כללי של המצב בשדות המניבים

ספטמבר ואוקטובר היו השנה נוחים וללא אירועי שרב קשים. מזג-האוויר היה נוח מאוד לקליטה וגרם לאינדוקציה מוקדמת לפריחה. בכל הזנים מבחינים שהפריחה של הגל הראשון היא באשכולות בינוניים עד גדולים. הפירות הראשונים באיכות טובה ליצוא. מועדי הניבה השנה היו שבועיים מוקדם מהשנה שעברה, בגלל הסתיו החם (אירוע גשם משמעותי ראשון ב-19 בנובמבר, כ-35 מ"מ ביממה אחת). השבועיים הראשונים בנובמבר היו חמים וגרמו לגל קטן ומוקדם מאוד, והגל השני איחר בגלל הפסקה בכל מרכז החורף בין גל ראשון לגל שני בשתילות ובזנים המוקדמים בסוף דצמבר ובינואר.

הזנים החדשים והנפוצים 

יובל: הזן יובל נשתל בכ-350 דונמים במשקים (שחתומים ליצוא דרך אגרקסקו), בכל שיטות הגידול והאזורים. נכון לשלב המשתלה והקליטה, ניתן לאפיין את הזן יובל, שהוא הבכיר והעיקרי בבדיקות, כעתיר יבול בנות במשתלה, ושתיליו דקים. לכן, חובה לשתול את צמחי-האם גם בשנה הבאה במרווחים של 300X300 ס"מ בין השורות ובתוך השורות, למניעת סגירת המשתלה וקבלת שתילים דקים. יש לחשוב גם על דילול שלוחות בתחילת התפתחות המשתלה, כדי למנוע היווצרות אזורים צפופים בקרבת צמח-האם. בנוסף לכך, מבחינים שקליטת שתילי הזן יובל מהירה מאוד. זן זה מתון מאוד בצימוח, וצריך לחזקו מיד לאחר הקליטה על-ידי דישון ברמה גבוהה מזנים אחרים (50%-30% יותר מתמר, לדוגמא), כדי לאפשר יצירת גל פרי ראשון כאשר הצמח מספיק גדול ומפותח, אחרת בגל זה יהיו הפירות קטנים מאוד ובלתי מתאימים לשיווק. בהרבה משקים הושגה השנה משימה זו של חיזוק היובל, ואכן התוצאות הן של פרי גדול וגל ראשון גדול. רגיש לאנתרקנוז ולקימחון.

 

חירות: הזן חירות נשתל בהיקפים מסחריים במספר משקים. זן זה נקלט מהר ובצורה אחידה ופרח מעט לאחר היובל ובמקביל לתמר. עוצמת הצימוח של החירות יכולה להיות מהירה, ויש חשש לצמיחה מופרזת בשתילה מוקדמת או בדישון מוגבר טרום פריחה. מועדי השתילה המתאימים לזן זה צריכים להיות עם התמר או מעט אחריו (בשבוע השלישי של ספטמבר).

 

פסטיבל: נשתל השנה בהיקפים מסחריים. זן זה בעל ניבה אפילה יחסית לתמר, הבאה במקביל ליעל (329). הגל הראשון בדצמבר ובינואר. מועדי השתילה המתאימים לזן נעים בין אמצע ספטמבר ועד סופו, וניתן לגלוש גם לתוך אוקטובר.

 

אורלי: זן חדש ובכיר של פרטיסידס ובבעלות אגרקסקו. הצמח מאוורר ופורח מוקדם, עד כדי פריחה עם צמח צעיר מדי, שהביא לפירות קטנים ולתפרחת שלופה-קיצית. איכות הפרי בגל הראשון בינונית. רגיש מאוד לאנתרקנוז וסביל לקימחון.

 

תמיר 73: מטיפוח מכון וולקני, בכיר, קל קליטה, סביל אנתרקנוז וקימחון. פרי דמוי הדס ויותר רגולרי, שצבעו אדום בהיר. הפרי עלול להיות עם סדקים באזור העוקץ ולקבל שינויי צבע בתקופה הקרה. השנה נשתל בכ-50 דונמים.

 

התפלגות הזנים הנפוצים במשקים השתנתה השנה, כאשר נמשכה מגמת הירידה בזן יעל (329) להיקף של 10%, ותמר (328) – 20%, התחזקות בהדס (543) – 40%, ביובל – 10%, במלאך – 5%, חירות – 5% ושאר החדשים ביחד – כ-10%.

 

שיטת הערוגות הצרות

 

שיטת הערוגות הצרות נבחנה בשנה שעברה ונבחנת השנה ביישום ניסיוני ומשקי. שיטה זו מתאימה למנהרות גבוהות או לחממות ואינה מתאימה למנהרות נמוכות. בשיטה זו בונים ערוגות צרות במידות של כ-75 ס"מ ממרכז למרכז ערוגה, גב ערוגה נטו 25 ס"מ ובצורת טרפז, שבסיסו ברוחב 50 ס"מ, ושביל בצורת טרפז הפוך, שבסיסו 25 ס"מ והצלע העליונה – 50 ס"מ. כל ערוגה משמשת לשתילת שתי שורות, כאשר המרווח בין השורות כ-15 ס"מ, ו-25 ס"מ בין הצמחים בתוך השורה. העומד בשיטה זו מגיע לכ-12,000 צמחים לדונם לעומת כ-8,500 בשיטה הרגילה. במשקים שאימצו את השיטה בחרו לרווח בין השתילים לכדי 25-22 ס"מ, כדי לגרום לתנאי גידול טובים יותר מבחינת האור ואיכות הפרי. יש לקחת בחשבון שבשיטה זו ישנה צריכה יותר גבוהה של מים בגלל שטח פנים גדול יותר בערוגה הצרה.

חיפוי קרקע

לסוג הפלסטיק ולמועד החיפוי יש חשיבות מכרעת בהתנהגות הצמחים. החיפויים הנפוצים ברוב המשקים הם כסף/חום או כסף/שחור או שקוף, לעומת מעטים שמשתמשים בחום או בשחור. החיפוי השקוף מחמם את הקרקע וגורם להמרצת הגידול (מיד לאחר החיפוי ישנה עקת חום, שגורמת לעיכוב של מספר ימים בתקופה החמה), וחסרונו באי יכולתו למנוע נביטת עשבים. לכן מומלץ לבצע את החיפוי השקוף סמוך מאוד למועד הופעת ניצני הפריחה ולפני הופעת הפרחים עצמם, כדי למנוע צימוח יתר ואיחור בפריחה. בזנים האפילים או במועדי שתילה מאוחרים ניתן להקדים את החיפוי, במטרה להמריץ את הצמיחה וגם להקדים את מועד התקנת המנהרות, מחשש לגשמים שעלולים לפגוע במבנה הערוגות ובצמחים.

חיפויים רפלקטיביים (מחזירי קרינה), כגון כסף/חום או כסף/שחור, אינם גורמים להמרצת הגידול יחסית לשקוף, כיוון שיחסית אינם מחממים את הקרקע. חיפויים אלו מונעים נביטת עשבים. שימוש בחיפויים מחזירי קרינה משלב את היתרון של חיפוי אטום לקרינה שמעודדת נביטת עשבים ואינו מפחית בצורה משמעותית את טמפרטורת הקרקע. בשנים קרות נמצא יתרון לחיפוי החום (אל-אור), כיוון שהוא מחמם את הקרקע בדומה לשקוף ויותר מהכסף/חום ומונע עשבים. השנה הייתה מגמה רצויה של חזרה לאל-אור, על חשבון הכסוף.

כיסוי הערוגות

בשנים קרות נמצא יתרון לכיסויים תרמיים (IR) מחוררים או אטומים. סוג זה יכול לגרום לצימוח נמרץ ולשיבוש האיזון של הצמח (פריחה וצימוח). פלסטיק שקוף או UVA אינם גורמים לאפקט של כיסוי תרמי ונפוצים יותר בשימוש. במספר משקים מקובל להשתמש בחומרי הכיסוי במשך יותר מעונה אחת. יש להבטיח שהיריעות אינן פגועות או פגומות מבחינת עמידותן למשך עונה נוספת. כמו-כן, מומלץ לטפל בחומרי חיטוי בהתייעצות עם היצרנים. כיסויים אלו יכולים לשאת נבגי מחלות ולהעבירן לגידול החדש. גם הציוד הנוסף (חישוקים, כלי עבודה, ציוד קטיף) יכול לשמש אמצעי להעברת מחלות אלו, ויש לחטא בהתייעצות עם מדריכי הגנת הצומח באזור. נוהגי פתיחה וסגירה של המנהרות תלויים בזן, במועד השתילה, במצב הצימוח ובמזג-האוויר. לעידוד הצמיחה ניתן לסגור מוקדם (שעות אחר-הצהריים המוקדמות) ולפתוח מאוחר (שעות הבוקר המוקדמות), בתנאי שהטמפרטורה בתוך חלל המנהרה לא תעלה מעל 30 מ"צ במהלך היום.

אוורור

שימוש בכיסוי פלסטיק מיועד למנוע נזקי מזג-אוויר (קור, גשם וברד), ולכן חשוב לשמור על צמחים מפני נזקים אלו על-ידי סגירה לפי הצורך. הכיסוי בפלסטיק משמש גם לוויסות הגידול, להמרצת צמיחה, לזירוז הבשלה ועוד. חשוב מאוד גם לפתוח את המנהרות, כדי למנוע הצטברות חום או לחות גבוהים, שגם הם עלולים לגרום נזק לגידול. לחות גבוהה בחלל המנהרה גורמת להפרעה בהפריה (עיוותים בפרי) ולעידוד מחלות אוהדות לחות, כגון בוטריטיס וקשיונה, שאוורור מפחית או מונע את התפתחותן. יש להפעיל תמיד שיקול-דעת ולהחליט כיצד לנהוג בפתיחת המנהרות ובסגירתן, על סמך מזג-האוויר, כמפורט להלן.

פתיחה וסגירה לפי מזג-אוויר:

  • ימים בהירים – פתיחה מלאה בבוקר וסגירה אחר הצהריים;
  • ימים מעוננים וסיכוי לגשם – פתיחה חלקית מצד אחד;
  • גשם לפרקים בלי רוח – סוגרים ומשאירים פתחי אוורור קטנים בצד;
  • גשם ורוחות חזקות – סגירה מלאה וחיזוק המנהרות בשקים או בגומיות.

השעות המומלצות לפתיחת המנהרות ולסגירתן:

שעת סגירה

שעת פתיחה

התקופה

13:30 – 14:00

8:00 – 8:30

ינואר

14:00 – 14:30

7:30 – 8:00

פברואר

14:30 – 15:30

7:00 – 8:00

מרץ

קרוב לשקיעה

מוקדם בבוקר

אפריל

השקיה

גם לאחר החיפוי יש להמעיט בהשקיה בהמטרה ולהתבסס על הטפטוף, במטרה להפחית את הסיכון של הדבקה במחלות כגון האנתרקנוז. גודל מנת המים היומית נקבע על סמך ההתאדות של האזור ושלב הגידול. המרווח בין ההשקיות נקבע על-פי סוג הקרקע. המנה היומית בינואר 1.5-1.0 מ"ק לדונם ובפברואר 3-2 מ"ק לדונם. המרווח בין ההשקיות 5-2 ימים בינואר, 3-2 ימים בפברואר. בכל מקרה, יש לבדוק את הרטיבות על-ידי מישוש הקרקע ולהתייעץ עם מדריכי שירות שדה באזור. מומלץ להיעזר במדי רטיבות (טנסיומטרים) או בנתוני ההתאדות ממשרד החקלאות באזור או באתר משרד החקלאות שכתובתו www.moag.gov.il.

 

דישון

 

יש לבצע בדיקות קרקע פעם בחודש בשירות שדה באזור, כדי לקבוע את רמת היסודות בקרקע ולבנות תוכנית דישון מתאימה. דישון מוגבר בחנקן עלול לעודד גידול מופרז ועיכוב בפריחה. יש להתייעץ עם מדריכי שירות שדה. צמחים בשיא הפריחה צורכים רמה גבוהה של יסודות הזנה לצורך התפתחות הפרי והצימוח, לכן רמת היסודות הדרושה תהיה כ-200-150 גרם חנקן צרוף לדונם ליום ויחס יסודות של 1:0.5:1.5 (אשלגן:זרחן:חנקן בהתאמה). בתקופה זו, אם אין עודף מיסוד מסוים, ניתן להשתמש בדשנים נוזליים מקבוצת השפר/שפיר, בעלי הרכב 5:3:8, או מוצקים בהרכב של 17:10:27 או דומיהם. להספקת כמות היסודות הדרושה ניתן לתת 750 גרם דשן 17:10:27 לדונם ליום או 2.5 ליטרים 5:3:8 לדונם ליום. כאשר הצמחים מראים סימני מחסור ביסודות קורט (מיקרואלמנטים), ניתן לתת קורטין או כילטי ברזל במנות גדושות (300 עד 350 גרם לדונם לשבוע במערכת הטפטוף).

 

חנטה, דבורים ועיוותי פרי

 

עיוותים בפרי נגרמים מחנטה לקויה, בגלל גרגירי אבקה לא חיוניים מתחת ל-10 מ"צ, אבקנים קצרים, מספר גרגירי אבקה מועט ופעילות לא תקינה של מאביקים, ובמיוחד דבורים. דבורים אינן פעילות בימים קרים ומעוננים, ובנוסף, בתקופות שבהן לא ניתן לפתוח את המנהרות, נמנע מהן להגיע לפרחים. יש להקפיד בימים אלו על הצבת כוורות דבורי דבש סמוך לחלקות המניבות (כוורת אחת לכל 4-3 דונמים). שימוש בדבורים הוכח בעבר כבעל תרומה עצומה בהפחתת העיוותים, בהעלאת כמות פרי סוג א' (בכ-75%) ובהעלאת יבול כללי בכ-15%.

 

במבנים סגורים ניתן להשתמש בדבורי במבוס (כוורת לשני דונמים). שימוש לא מבוקר בחומרי הדברה יכול לגרום לדחייה או לקטילת דבורים, ובהכרח להגברת העיוותים. יש להתייעץ עם מדריכי הגידול, מדריכי הגנת הצומח או מדריכי דבורים באזור.

 

הגנת הצומח

 

השנה ישנם נזקים גדולים כתוצאה מעש הרקפת. הנגיעות מופיעה בכתר בבסיס הצמח, בפרי ובניצנים בקודקוד הצמיחה. תכשירים כגון דיפל ופברוביט, עם נפח תרסיס של 100-60 ליטר לדונם לצורך הגעה, הם יעילים ומומלצים.

 

הנגיעות בתריפס בצימוח הצעיר של שתילי תות-שדה גורמת לסימנים בצורת השחרה של עורקי העלים הצעירים והופעת צבע חלודה על הפטוטרות (נושא העלה). הנגיעות הופיעה השנה בשלב שלאחר הקליטה בשטח המניב, ובמיוחד על העלים שמלבלבים בשטח. הטיפול יבוצע בתיאום עם פקחי ההדברה המשולבת.

 

פרוייקט ההדברה המשולבת יימשך גם השנה, וכנראה שהיקפו יהיה דומה לשנה שעברה. פעולת הניטור של המזיקים והמחלות והתחלות פיזור אקריות טורפות ואפידיוס יבוצעו בתיאום עם אנשי שדה אליהו ומדריכי הגנת הצומח.

 

יש להשתמש בתכשירי ההדברה המותרים לשימוש בתות-שדה בלבד ולהקפיד בנושא ההדברה המשולבת ולהשתמש בחומרים המותרים, שאינם פוגעים באויבים הטבעיים. ניתן להיעזר בלוח הדברה שנשלח לחקלאי, בנוסף להנחיות הפרויקט של ההדברה המשולבת וחוברת "המלצות להדברת פגעים בירקות" של משרד החקלאות והנספח לחוזה היצוא. בכל מקרה, יש להתייעץ עם מדריכי הגנת הצומח באזור, פקחים של ההדברה המשולבת, ועם נציג חברת היצוא בכל הנוגע לבחירת תכשירי הדברה מתאימים.

 

גידול במצע מנותק מוגבה

 

הופעת פירות מעוותים קשורה כנראה בפעילות דבורים ובתנאי מזג-אוויר, כך שיש לדאוג לבקרה על הכוורות ולמעקב אחר פעילותן. תמר הוא הרגיש ביותר לעיוותים.

 

רמת הדישון: מומלץ לכוון רמת חנקן של 90-80 ח"מ, זרחן – כ-30 ח"מ ואשלגן – כ-120-100 ח"מ. כמו-כן, מומלץ להעשיר את תמיסת ההשקיה בסידן לריכוז של 100 ח"מ, לשיפור המוצקות (שימוש בדשן מור או אור או דומיהם או חנקת סידן או קלניט). שימוש בדשנים מקבוצת השפר/שפיר, שמכילים חנקן בצורת אמון (כ-35% מכלל החנקן), עלול לגרום במהלך דצמבר-פברואר לירידה בחומציות (ירידה ב-pH) במי הנקז, כתוצאה מקליטה מוגברת של האמון על-ידי השורשים. נפילת החומציות עלולה לגרום להשחרת שורשים ותמותתם, כאשר זו יורדת מתחת ל-4.0 בצורה ממושכת. במידה שתופעה זו מתרחשת, מפסיקים את ההחמצה למשך מספר השקיות ומשתמשים בתמיסת חנקת אשלגן (ממיסים כ-15 ק"ג בתוך 85 ליטר מים). מזריקים כ-2 ליטרים לכל מ"ק מים מושקים. לאחר התייצבות החומציות, עוברים לדשנים דלי אמון, כגון מור/אור.

 

השקיה: מנת המים המומלצת בינואר ובפברואר תהיה כ-2-1 מ"ק לדונם להשקיה בודדת (ככל שתכולת הכלור גבוהה יותר, כך המנה תהיה גבוהה יותר), כאשר מספר המנות תלוי באחוז הנקז (רצוי 35%-30% אחוזים). בינואר יהיו 2-1 השקיות ליום, ובפברואר – 3-2 השקיות ליום.

 

בהזדמנות זו, אני מאחל לכולם עונה מוצלחת וטובה!

 

הנחיות למתקן לשטיפה ולהברשה חמה

ד"ר אלי פאליק – המחלקה לאחסון – מנהל המחקר החקלאי

רמי גולן – מו"פ ערבה

רוני אמיר – רפרנט ארצי למיון ואריזה – האגף למיכון וטכנולוגיה, שה"מ

איציק פוסלסקי – ראש תחום ירקות – אגף הירקות, שה"מ

 

התנאים לפעולת מערך השטיפה נקבעו על סמך מחקר וניסיונות ונועדו להשיג טיפול מיטבי, להבטיח ניקיון ולמנוע ריקבונות.

 

פרסום

דרישות המערכת

 

מספר מברשות: 24-22 מברשות לפי הסידור הבא: 10 מברשות "קרים" + 10 מברשות "חמים" + 4 מברשות סופיות להורדת מים (קיימת אופציה נוספת של 14 מברשות "קרים" + 8 מברשות "חמים" + 4 מברשות להורדת המים).

גודל המברשת: 125-120 מ"מ. מיקום המברשות לרוחב.

מהירות הסיבוב: 80-70 סל"ד.

מערכת המיסבים ניתנת לפירוק, נוחה לטיפול ומומלץ עם מערכת שימון אוטומטית. שימון לפחות פעמים בעונה.

 

שימוש בפומיות קרמיות חלולות, למים, בעלות הספק כולל של לפחות 100 ליטר/דקה (מומלצות פומיות של 200 ליטר/דקה עם פומיות של 10 ליטר/דקה), לרוחב מערך עד 1 מ'. לחץ המים חייב להיות כ-4 אטמ' (מים חמים ממוחזרים). ההמלצה האחרונה, שימוש במשאבה להעלאת הלחץ גם בשטיפה ה"קרה". חייבים למקם את הפומיות באופן שיכסה את כל רוחב המברשת בחפיפה מסוימת (גובה הפומית מהפרי – פומית מתכוונת). כמו-כן, יש להתקין פומיות בצדי המכונה, אשר יכוונו לעוקץ הפלפל.

 

כל המכונה, כולל מערך הייבוש, חייבת להיבנות מפלדת אל-חלד.

 

תנאי עבודה

 

עלומים החדשה: הלחץ בשתי משאבות של 5 אטמ'

טמפרטורת המים החמים שה"פרי צריך להרגיש": פלפל – 2±°54 במשך כ-15 שניות;

מלון – 2±°57 במשך כ-20 שניות.

על חיישן הטמפרטורה להימצא על קו אספקת המים ולא במיכל!

אספקת מים בלחץ 4/5 אטמ'.

רוחב המכונה מותנה בכמות הפרי שבית האריזה מעונין לטפל בו.

ייבוש בעזרת מפוחי אוויר (אורך תעלה של עד 4 מ').

במידה שהמים החמים הנם האחרונים, אזי הפרי יתייבש כעבור מספר דקות בקרטון. במידה שנשארות כמה טיפות של מים נקיים (שטיפה אחרונה עם מים מותפלים), אין הדבר נורא, כיוון שהמים יתייבשו כעבור זמן-מה.

לאלו אשר אינם שוטפים במים חמים, מומלץ יבוש על-ידי 2 מפוחים ו-3 מאווררים.

 

חימום: על-ידי מחליף חום (יש לשים לב שמחליף החום אינו נסתם מהיווצרות אבן).

מערכת הפיקוד של המערכת תבטיח שבעת עצירה של המערך (הפסקה בהזנה או בעבודת מערך המיון) תופסק הזרמת המים החמים על הפרי.

מערכת המים החמים תפעל במעגל סגור.

מערכת מים חמים במעגל פתוח אמורה להיות יותר יעילה, אך יותר בזבזנית, כיוון שהפרי מקבל כל הזמן מים נקיים. המים החמים לאחר השטיפה יכולים לשמש לחלק ממי השטיפה הקרה.

 

החלפת המים במיכל תלויה בלכלוך הבא מהשדה, בעיקר מבתי רשת לאחר גשם. ההחלפה מומלצת כל 7-6 טונות, ויתכן שיהיו חייבים להחליף מים לעיתים יותר קרובות.

 

הוספת כלור למים החמים תיעשה על-ידי טבליות כלור, המורשות לשימוש בתוצרת טרייה. הריכוז הרצוי נע בין 150 ל-175 חלקי מיליון כלור פעיל. יש לשמור על הריכוז הנ"ל במשך כל משך השטיפה. קיימת אפשרות להשתמש במתקן "אלקטרוליזה", המייצר כלור חופשי מהמלחים הנמצאים במים.

 

במידה שמוסיפים קו מי סבון, יש לוודא בתחילת הקו שהסבון מותר לשימוש בתעשיית המזון.

 

במידה שמי השטיפה קשים מאוד, ניתן להוסיף קו מים מותפלים בסוף הקו. יקר.

 

חלה חובה לנקות את כל המערך (כולל מיכל המים, הצנרת, המברשות, מתקן השפיכה וסרט ההזנה) במים נקיים בסיום יום העבודה, ולייבשם היטב.

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

זיהוי המינרלים השולטים על מסיסות הזרחן בקרקעות צפון רמת הגולן 2020

23 במאי 2024

הבעיות, הפתרונות והמגמות העתידיות בתחום הבצל- אלי מרגלית, ממ"ר בצל

17 בינואר 2024

איך לגדל לבד ירקות בגינה
התמודדות עם מחלת פוזריום הנבילה בחצילים בחוף הכרמל - בחינת הרכבות ויישום תכ...
סחף קרקע - מדד הסחף כלי דיגיטאלי ראשון
שדרוג איכות הפלפל האדום בערבה -טכנולוגיה חדשה להסרת המלח ממי השקיה מבלי לסנ...
זיהוי המינרלים השולטים על מסיסות הזרחן בקרקעות צפון רמת הגולן 2020

23 במאי 2024

הבעיות, הפתרונות והמגמות העתידיות בתחום הבצל- אלי מרגלית, ממ"ר בצל

17 בינואר 2024

איך לגדל לבד ירקות בגינה
התמודדות עם מחלת פוזריום הנבילה בחצילים בחוף הכרמל - בחינת הרכבות ויישום תכ...
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים