משרד החקלאות מציע לתקצב מענקים לחקלאים ב-250 מיליון שקל

ההצעה כוללת רפורמה מקיפה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, שמטרתה ליצור הקבלה ושוויון בין ההטבות הניתנות לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות

משרד החקלאות מציע לשנות את החוק הנוכחי לעידוד השקעות הון בחקלאות, ולתקצב את מענקי ההשקעות ב-250 מיליון שקל בשנה. המענקים יינתנו לתמיכה בחקלאים שיקדמו חקלאות בעלת תעלות אקולוגית וחקלאות אשר מתאימה עצמה לדרישות הגנת הסביבה. גם הטבות המס יושוו לאלה של התעשייה. שיעור המענק יעלה מ-20% ל-25% באיזור פיתוח א', ומ-10% ל-20% באיזור פיתוח ב'.

בתזכיר החוק שפורסם היום ציין המשרד כי "במדינות המפותחות ננקטים באופן מסורתי ועקבי צעדי מדיניות שנועדו לתמוך במגזר החקלאי ולחזקו. צעדים אלה נובעים מההכרה בחשיבותה הלאומית של החקלאות ומהרצון למנוע הדרדרות של המגזר הכפרי, זניחת קרקעות, אובדן תעסוקה והשתנות של הנוף החקלאי".

פרסום
טרקטור במטע
אייל טואג

חוק עידוד השקעות הון בחקלאות אמור היה להוות את המסגרת המרכזית להקצאת מענקים לעידוד השקעות הון בחקלאות. בפועל, במשך שנים, התקציבים שהוקצו לצורך מתן מענקים לפי החוק הלכו והתמעטו, בעוד שאירועים משבריים או פוליטיים שונים הביאו את משרדי האוצר והחקלאות, המופקדים על יישום החוק, לגבש הבנות בקשר להקצאת תקציבים במסלולי תמיכה מנהליים שמטרותיהם חופפות את מטרות החוק. מגמה זו משקפת מדיניות רבת שנים של תיעדוף תקציבי נמוך להשקעות הון בחקלאות בכלל, להשקעות הון לפי החוק בפרט, וכן של שחיקה במעמדה של החקלאות בציבור ובממשלה ובתפיסתה כערך הראוי לפיתוח ועידוד, כחלק ממדיניות ארוכת טווח.

לפיכך, מוצע לערוך רפורמה מקיפה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות על מנת ליצור הקבלה ושוויון בין ההטבות הניתנות לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות. בהיבטי המס מוצע לקבוע ששיעורי המס המופחתים ישתוו לשיעורי המס הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון בתעשייה, ושתתאפשר קבלת הטבות מס ומענקים בתנאים נוחים.

מטרות החוק הן עידוד השקעות הון בחקלאות לביסוסה כאמצעי לחיזוק ההתיישבות והביטחון התזונתי הלאומי, תוך קידום יוזמה וצמיחה כלכלית ושימור משאבי טבע. בכלל זה, ביסוס ופיתוח כושר ייצור חקלאי, יצירת עוגנים כלכליים להתישבות באיזורי פיתוח, עידוד חקלאות משמרת סביבה ושיפור יכולתו של המגזר להתחרות בחו"ל. למענק יהיה זכאי מפעל מועדף בר-תחרות, וייקבעו קריטריונים אובייקטיביים נוספים.

שר החקלאות ופיתוח הכפר יקבע בצו מדי שנה את עקרונות מדיניות הפיתוח בחקלאות, וזאת לאחר היוועצות עם המנהלה לעידוד השקעות הון בחקלאות הפועלת מכוח החוק. כמו כן, מוצע לקבוע מנגנון ברירת מחדל למקרה שבו לא גובשו בשנה מסוימת עקרונות למדיניות פיתוח. בהתאם לעקרונות מדיניות הפיתוח בחקלאות, על המנהלה לגבש ולפרסם את תכנית הפיתוח, שהיא מכלול הנהלים למתן הטבות לפי החוק, בשנה מסוימת.

פרסום

עוד מוצע להסמיך את הממשלה לאשר מסלולים השקעה נוספים, הנדרשים לצורך הגשמת מטרות החוק. מסלולים אלו יאפשרו לקבוע שיעורי מענק שונים, תנאים ייחודיים למתן ההטבה וכן להחילם באזורים שונים מן הקבוע ביתר הוראות החוק, בכפוף להוראות הדין הכללי בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית. תכליתו של תיקון זה לתת מענה לקושי המשפטי שתואר בחוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

http://www.themarker.com/

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

תמיכה בצעירים בענף החקלאות

7 ביולי 2024

מגדלי הירקות ממשיכים לסבול מנזקי משבר האקלים

7 ביולי 2024

תמיכה ישירה על סך של כ- 40 מיליון ₪ במגדלי עצי זית לשמן

7 ביולי 2024

ארגון מגדלי הפירות בישראל קיים סיור חירום במטעי צפון רמת הגולן ובחברת השיוו...

3 ביולי 2024

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות: שיא בהיקף נזקי החום הישירים לגידולים החק...

3 ביולי 2024

קרן "פועלים לתקומה" של בנק הפועלים תקים בית ספר חקלאי של רשת בתי הספר ״אדם ...

26 ביוני 2024

תמיכה בצעירים בענף החקלאות

7 ביולי 2024

מגדלי הירקות ממשיכים לסבול מנזקי משבר האקלים

7 ביולי 2024

תמיכה ישירה על סך של כ- 40 מיליון ₪ במגדלי עצי זית לשמן

7 ביולי 2024

ארגון מגדלי הפירות בישראל קיים סיור חירום במטעי צפון רמת הגולן ובחברת השיוו...

3 ביולי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים