מענה ל־מחסור של ברזל בפרדס

#6599
Haganat Hatzomeach Forum Manager
אורח

שלומות
החמצת הקרקע וסביבת בית השורשים (ph חומצי) עשויה לתרום לקליטת ברזל משופרת (דשנים חומציים וכיוב)
מציע לכם לעבור להשתמש בכלאטים איכותיים ומוצקים כגון "בוליקל" או "איירוגן" במינון של 1 קג לדונם או כיו"ב (מוהלים אותם במי ההשקיה ומגמיעים דרך מערכת ההשקיה.
יש להתייעץ עם המדריך בחלקה ,לקרוא את תווית המוצרים ולפעול לפיה.

הרשמו לניוזלטר