קצת נתונים לגבי עובדים זרים עד סוף 2016

בסוף שנת 2016 היו בישראל כ-169 אלף עובדים מחו"ל,

כ-95 אלף מהם נכנסו לישראל באשרת עבודה, וכ-74 אלף – באשרת תייר

At the End of 2016 in Israel: About 95,000 Foreign Workers who entered with Work Permits, and about 74,000 who entered as Tourists

פרסום

 

·         בסוף שנת 2016 היו בישראל כ-169 אלף עובדים מחו"ל ועוד כ-40 אלף מסתננים, לעומת 183 אלף עובדים ו-43 אלף מסתננים בשנת 2015.[1]

  • בשנת 2016 נכנסו לישראל 52.6 אלף עובדים מחו"ל (אזרחים זרים) באשרת עבודה, עלייה קלה ביחס לשנת 2015 (42.6 אלף).
  • ב-2016 יצאו מישראל 46.1 אלף עובדים מחו"ל שנכנסו באשרת עבודה, לעומת 38.6 אלף בשנת 2015.
    כ-91% מהנכנסים יוצאים את הארץ תוך חמש שנים.
  • כ-65% מהנכנסים בשנת 2016 הגיעו ממדינות אסיה וכ-32% ממדינות אירופה.
  • בסוף שנת 2016 היו בישראל כ-40 אלף מסתננים, רובם מאריתריאה (71%) ומסודאן (20%).

לנתוני התרשימים                                                                                                                                  להגדרות

 

עובדים מחו"ל בעלי אשרת עבודה בישראל בשנת 2016

על סמך נתוני ביקורת הגבולות, בשנת 2016 נכנסו לישראל 52.6 אלף אזרחים זרים מחו"ל באשרת עבודה[2], לעומת 42.6 אלף בשנת 2015.

בעלי אשרת עבודה שנכנסו לישראל במהלך שנת 2016 הגיעו מכ-100 מדינות (לוח א להלן, מציג את המדינות העיקריות). 65% מהנכנסים הגיעו ממדינות אסיה ו-כ32% ממדינות אירופה.

ארצות האזרחות העיקריות של העובדים הנכנסים בשנת 2016 היו: ברית המועצות (לשעבר) (26%; 97% מתוכם מאוקראינה, מאוזבקיסטן וממולדובה), תאילנד (16%), הפיליפינים (13%), הודו (11%), סרי לנקה (5%), סין (5%) וטורקייה (4%).

בשנת 2016 יצאו את הארץ 46.1 אלף אזרחים זרים בעלי אשרת עבודה. 67% מתוכם היו אזרחים זרים שהגיעו ממדינות אסיה. מדינות האזרחות העיקריות של מרבית היוצאים היו תאילנד, הפיליפינים והודו (16%, 13% ו-11%, בהתאמה). 30% מהיוצאים היו מארצות אירופה, בעיקר ממדינות בריה"מ (לשעבר) (20%) ו-3% אחד בלבד מיבשת אמריקה.

 


לוח א – נכנסים בעלי אשרת עבודה מהמדינות המובילות במספר הנכנסים לפי שנת כניסה וארץ אזרחות בשנים 2016-2006, אלפים, אא"כ צוין אחרת

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
אלפים אחוז הגברים
סך הכל 32.7 36.5 30.3 26.6 32.3 32.7 29.6 35.6 38.2 42.6 52.6 57
אסיה – סך הכל * 24.4 27.6 21.4 19.1 24.0 24.4 20.0 25.4 26.8 28.5 34.0 58
תאילנד 9.0 10.6 5.8 5.6 7.6 9.8 3.8 8.2 7.4 6.8 8.6 97
הפיליפינים 6.4 6.6 5.5 5.1 5.8 5.4 5.0 4.9 5.7 6.7 7.1 15
הודו 1.1 2.1 2.7 2.1 3.1 3.0 3.4 4.3 5.0 5.5 5.6 34
סין 3.3 3.8 2.3 1.1 1.6 1.3 1.9 2.0 2.4 2.6 2.8 98
סרי לנקה 2.1 1.8 2.1 2.4 2.3 2.3 2.6 35
נפאל 2.8 2.2 2.3 2.7 1.5 1.8 1.6 1.2 1.3 1.1 1.1 15
טורקייה 1.1 0.8 0.9 1.0 0.8 0.2 1.3 1.0 1.2 1.5 1.5 100
ארצות אחרות 0.7 1.5 2.0 1.5 1.4 1.0 1.1 1.4 1.5 2.0 4.7 65
אפריקה – סך הכל 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 88
אירופה – סך הכל 8.0 8.3 8.1 6.8 7.7 7.7 8.8 9.5 10.4 12.9 17.0 50
בריה"מ (לשעבר) ** 4.3 5.4 5.8 5.1 5.7 5.8 5.8 6.3 7.4 9.3 12.3 37
רומניה 2.6 1.9 1.4 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 1.0 1.1 63
גרמניה 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 90
בולגריה 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.9 0.7 0.6 0.4 0.5 91
הממלכה המאוחדת 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 93
ארצות אחרות 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.9 1.2 1.3 1.6 2.3 90
אמריקה ואוקיאניה – סה"כ 0.2 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 1.0 1.5 76
ארה"ב 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 84
ארצות אחרות 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 64

* כולל רפובליקות אסיאניות של בריה"מ (לשעבר).

** רפובליקות אירופאיות בלבד.

 

אוכלוסיית העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל באשרת עבודה[3] בשנים 2016-2002

אומדן לאוכלוסיית העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל באשרת עבודה מחושב מתוך קובץ זרים שמתקבל מרשות האוכלוסין וההגירה וכולל כל זר שנכנס לארץ עם אשרת עבודה החל בשנת 1990, ועדיין לא נרשמה לו יציאה.

החל משנת 2016, אומדן סך העובדים הזרים אשר נכנסו לישראל עם היתרי עבודה כולל רק עובדים שנכנסו משנת 2002 ואילך, ולא נרשמה להם יציאה עד סוף 2016.

בעשור האחרון לא נרשם שינוי משמעותי באומדן סך הזרים שנכנסו לישראל עם היתר עבודה בשנים 2001-1995.

 

יציבות זו מקורה בשתי תופעות: לאלו מתוכם שעזבו את ישראל נרשמו פרטי יציאה שלא אפשרו קישור לרשומת הכניסה שלהם (נרשמה כניסה בלי יציאה, ונרשמה יציאה בלי כניסה); אלו מתוכם שהסדירו את מעמדם בישראל (ע"י קבלת מעמד תושב או מעמד אזרחות), נוספו למרשם האוכלוסין והם נספרים כישראלים.

בהתאם להערכה זו, החל משנת 2016 האומדן של העובדים הזרים אינו כולל את הנכנסים בשנים 2001-1995 (14.8 אלף).

תיקון דומה של האומדן נעשה בשנת 2000 עבור זרים שנכנסו עם היתר לישראל בשנים 1994-1990.

 

מספר העובדים מחו"ל שנכנסו באשרת עבודה בשנים 2016-2002 ושעדיין לא נרשמה להם יציאה בסוף שנת 2016, עמד על 94.8 אלף.

ארצות האזרחות העיקריות של העובדים האלה היו: תאילנד (25.1%), הפיליפינים (22.3%), בריה"מ (לשעבר) (16.4%), הודו (11.5%), סרי לנקה (5.8%) וסין (5%).

גילם הממוצע של עובדים אלה היה 39.4 שנים.

 

לוח ב – עובדים מחו"ל שנכנסו באשרת עבודה בשנים 2016-2002
ושעדיין לא נרשמה להם יציאה, לפי ארץ אזרחות

2016 
אלפים אחוז הגברים
סך הכל 94.8 48
אסיה – סך הכל * 74.3 52
תאילנד 23.8 96
הפיליפינים 21.1 14
הודו 10.9 34
סין 4.7 98
סרי לנקה 5.5 24
נפאל 4.3 18
טורקייה 1.4 100
ארצות אחרות 2.6 22
אפריקה – סך הכל 0.2 63
 
אירופה – סך הכל 19.3 42
בריה"מ (לשעבר) ** 15.5 28
רומניה 2.3 44
בולגריה 0.7 70
גרמניה 0.1 88
הממלכה המאוחדת 0.1 86
ארצות אחרות 0.6 71
אמריקה ואוקיאניה – סך הכל 1.0 54
ארה"ב 0.3 77
ארצות אחרות 0.7 44

* כולל רפובליקות אסיאניות של בריה"מ (לשעבר).

** רפובליקות אירופאיות בלבד.

 

אחוז הגברים מתוך סך הנכנסים בשנים 2016-2002, שנכנסו באשרת עבודה ושעדיין לא נרשמה להם יציאה ב-2016, עמד על 48%. אחוז הגברים הנכנסים מטורקייה ומתאילנד היה גבוה במיוחד (100% ו-96%, בהתאמה), ואילו חלקם של הגברים מסך הנכנסים מנפאל ומהפיליפינים היה נמוך באופן יחסי (18% ו-14%, בהתאמה).

 

לוח ג – עובדים מחו"ל שנכנסו באשרת עבודה בשנים 2016-2002
ושעדיין לא נרשמה להם יציאה בסוף 2016, לפי שנת כניסה

שנת כניסה מספר הנכנסים בשנה באלפים נשארו בסוף 2016 באלפים אחוז מתוך הנכנסים באותה שנה
סה"כ 94.8
2002 32.4 1.2 3.7
2003 25.1 1.1 4.4
2004 32.0 1.5 4.7
2005 29.4 1.2 4.1
2006 32.7 1.3 4.0
2007 36.5 1.4 3.8
2008 30.3 1.3 4.3
2009 26.6 1.2 4.5
2010 32.0 1.7 5.3
2011 32.7 2.9 8.9
2012 29.3 2.9 9.9
2013 35.6 6.1 17.1
2014 38.1 10.4 27.3
2015 42.6 19.6 46.0
2016 52.6 41.0 77.9

 

 

מלוח ג ניתן לראות כי האחוזים הגבוהים ביותר של אלו שלא נרשמה להם יציאה, מתוך כלל הנכנסים באותה שנה, נצפים בחמש שנים האחרונות. כלומר, כמעט כל הנכנסים באשרת עבודה יצאו את הארץ תוך חמש שנים. כך, בהשוואת אחוז הנכנסים שלא נרשמה להם יציאה בין השנים 2016-2011, נמצא כי האחוזים גבוהים יחסית ויורדים בהדרגה, בשנת 2011 האחוז צנח לכ-9% ובשנת 2010 ל-5%.

 

אוכלוסיית העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל כתיירים (ללא אשרת עבודה)

משנת 1995 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפיקה אומדן לעובדים מחו"ל שנכנסו לישראל כתיירים ללא אשרת עבודה, בהתבסס על מודלים שונים.[4] אומדן זה מסתמך על ההנחה כי תיירים מארצות מתפתחות (לא מפותחות) אשר נשארים בישראל מעבר לתוקף האשרה, עושים זאת למטרת עבודה.

עשר המדינות המובילות, שמהן הגיעו כ-89% מכלל העובדים מחו"ל שנכנסו כתיירים וששהו בישראל בסוף שנת 2016 מובאות בלוח ד. כ-69% מאוכלוסיית העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל כתיירים הגיעו מבריה"מ (לשעבר)[5] ועוד 21% הגיעו מתשע מדינות נוספות.

 

 

לוח ד – המדינות המובילות במספר העובדים הזרים
שנכנסו לישראל כתיירים,
סוף שנת 2016

מדינה עובדים זרים שנכנסו כתיירים
אלפים אחוזים
סה"כ 74.0 100
מזה:
בריה"מ (לשעבר)* 51.3 69.3
רומניה 4.7 6.4
מקסיקו 2.7 3.6
מצרים 1.6 2.2
ונצואלה 1.3 1.8
קולומביה 1.2 1.6
פרו 1.2 1.6
הונגריה 1.0 1.4
צ'כוסלובקיה** 1.0 1.4
נפאל 1.0 1.3

* כולל רפובליקות אסיאניות של בריה"מ (לשעבר).

** בגבולות שלפני הפירוק.

 

בשנים 2001-1995 מספר העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל כתיירים עלה בהתמדה. בסוף שנת 2001 הגיע מספרם לשיא של 139 אלף. בשנת 2016 מספר התיירים שנשארו בארץ מעבר לתוקף האשרה הגיע לכ-74 אלף.

 

תרשים 1 – אוכלוסיית העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל כתיירים (ללא אשרת עבודה)

 

 

מסתננים

 

על פי נתונים בקובצי המסתננים שמתקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה כניסתם של מסתננים חדשים כמעט שפסקה. בשנת 2016 נכנסו לישראל 18 מסתננים, וכ-3.0 אלף עזבו. בסוף שנת 2016 נשארו בישראל כ-40.3 אלף מסתננים, רובם מאריתריאה (71%) ומסודאן (20%).

פרסום

 

לוח ה – מסתננים ששהו בישראל בסוף שנת 2016,
לפי גיל ומין

גיל סה"כ זכרים נקבות
  אלפים
סה"כ 40.3 33.5 6.7
אחוזים
14-0 1.4 0.8 4.2
24-15 3.3 3.1 4.5
34-25 62.6 60.9 71
44-35 24.1 25.8 15.8
54-45 6.3 7 3.1
64-55 1.7 1.8 1.1
65+ 0.6 0.6 0.3

 

 

תרשים 2 – מסתננים נכנסים ויוצאים בשנים 2016-2003

 

 

 


תרשים 3 – מסתננים ששהו בישראל בשנים 2016-2011

 

 

הגדרות והסברים

 

בעל אשרת עבודה: אזרח זר שנכנס לישראל למטרת העבודה וקיבל אשרת עבודה מרשות האוכלוסין וההגירה. ההיתרים לעבודה מונפקים בהתאם להחלטות הממשלה בנושא.

 

מסתנן: זר שנכנס לישראל דרך הגבול עם מצרים, שלא כחוק ואותר בגבול (עם כניסתו(  או בתוך תחומי מדינת ישראל  )לאחר זמן(.

תייר: מבקר בעל דרכון זר הנכנס לישראל באשרת תייר. אינו כולל עולים, אזרחים עולים, עולים בכוח ועובדים זרים. תוקף האשרה של תייר היא לשלושה חודשים.

[1] מסתננים הם זרים שנכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק ושנתפסו בגבול או בתוך הארץ.

[2] כולל זרים שנרשמו כבעלי אשרת עבודה בגבול וכן זרים שקיבלו אשרת עבודה זמן קצר לאחר הגעתם לישראל, בלשכות המחוזיות של רשות האוכלוסין.

 

[4] האומדן לאוכלוסיית עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל כתיירים עשוי להיות אומדן יתר, עקב טעויות רישום בגבול או שינוי מעמד בזמן שהייתם של עובדים אלה בישראל.

[5] חלק מן התיירים שהגיעו מבריה"מ (לשעבר) קיבלו או נמצאים בתהליך קבלת מעמד של עולה לפי חוק השבות או חוק הכניסה. לכן מספר זה מהווה גבול עליון לאומדן של עובדים מחו"ל שנכנסו לארץ מבריה"מ (לשעבר).

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

האם העגבניות באיטליה טעימות יותר מהעגבניות בישראל

16 ביולי 2024

"החקלאות וביטחון המזון": השם החדש למשרד של דיכטר

1 ביולי 2024

מהם סוגי הפירות מיוחדים שניתן למצוא בתאילנד

28 ביוני 2024

השיטות החקלאיות השונות לגידול זיתים

26 ביוני 2024

הנתונים המעודדים בחקלאות של שנת 2023 למרות המלחמה

29 במאי 2024

פוג'יטסו לוקח את החקלאות לרמות חדשות

28 במאי 2024

האם העגבניות באיטליה טעימות יותר מהעגבניות בישראל

16 ביולי 2024

"החקלאות וביטחון המזון": השם החדש למשרד של דיכטר

1 ביולי 2024

מהם סוגי הפירות מיוחדים שניתן למצוא בתאילנד

28 ביוני 2024

השיטות החקלאיות השונות לגידול זיתים

26 ביוני 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים