המשרד להגנת הסביבה אישר לחיפה כימיקלים את תוכנית ריקון מכל האמוניה,

המשרד להגנת הסביבה אישר לחיפה כימיקלים את תוכנית ריקון מכל האמוניה, המאפשרת עמידה בהחלטת בית המשפט לסיום ריקון המכל עד ה-18 בספטמבר

 

בהמשך לפגישת השרים בשבוע שעבר, יתקיים מחר (ד') שיח מקצועי בעיריית חיפה שבו המשרד יציג את חוות הדעת שהועברו לעירייה בעבר • בדיון יציגו המומחים החיצוניים של המשרד את הערכות הסיכונים ואת הבחינה המקיפה שנעשתה לחלופות למערך ייבוא האמוניה בטווח הקצר • מצורף דוח יועץ חיצוני למשרד להגנת הסביבה ובו השוואה גלובלית לנושא שינוע איזוטנקים

פרסום

==

המשרד להגנת הסביבה מעדכן במספר נושאים הקשורים במערך האמוניה:

תוכנית ריקון המכל שהמשרד הורה על סגירתו

לאור החלטת בית המשפט העליון לריקון מוחלט של מכל האמוניה עד ליום 18.9.17, דרש המשרד מחברת חיפה כימיקלים להגיש תכניות ריקון שיאפשרו ריקונו המלא של המכל במועד שנקבע.

נוכח כך, הגישה חברת חיפה כימיקלים ביום 6.8.17 תכנית מעודכנת לריקון מיכל האמוניה במפרץ חיפה, אשר מבקשת להחליף את התכנית שאושרה בעבר (אידוי טבעי באמצעות מפוחים), ולפיה הליך אידוי האמוניה הנוזלית יתבצע על-ידי הסרה הדרגתית של שכבת בידוד המכל וחימום עדין בהיקפו.

יצוין, כי אפשרות זו עמדה על הפרק גם בעבר, אך מאחר שאינה מוכרת בעולם והיה חשש שהיא עלולה להקים סיכונים של עליית לחץ וטמפרטורה במכל וכן היו בנמצא תכניות בטיחותיות יותר – הוחלט שלא לקדמה.

לאור הצורך לקצר משמעותית את לוחות הזמנים, בהתאם לפסיקת בית המשפט, הוצעה החלופה שוב על-ידי המפעל. תכנית זו נבדקה על-ידי המשרד, בסיוע יועצים מחו"ל.

לצורך בחינת ישימות טכנית וסיכוני חלופה זו, אושר למפעל לבצע פיילוט של הסרה חלקית ביותר של שכבת הבידוד. שלב הפיילוט עבר בהצלחה והמפעל הצליח להגיע לקצב אידוי הרצוי וכן לא נמצאו סיכונים מעליית לחץ או טמפרטורה.

לאור זאת, המשרד אישר לחברת חיפה כימיקלים להמשיך ולהסיר בידוד בהדרגה, תוך פיקוח הדוק על הטמפרטורה והלחץ במכל.

בחינת חלופות למערך ייבוא אמוניה לטווח הקצר –  פגישה בעיריית חיפה

בהמשך לישיבה שהתקיימה ביום שני שעבר עם שרי הגנת הסביבה, המשפטים והכלכלה, ובה השתתפו גם ראש עיריית חיפה ונציגי ממשלה נוספים, ובהמשך לחומרים שהועברו בעבר לעירייה, לבית המשפט ולציבור –  נקבע כי יתקיים דיון של המשרד וגורמים רלוונטיים נוספים עם ראש עיריית חיפה ויועציו, לצורך הצגה פרונטלית של  בחינת החלופות למערך ייבוא האמוניה שנסגר.

במהלך הדיון, שיתקיים ביום ד' הקרוב (מחר), יוצגו תהליך בחינת החלופות והערכות הסיכונים שבוצעו.

לצורך ישיבה זו זימן המשרד גם את היועצים שבהם הסתייע בבחינת החלופות: ד"ר אלי שטרן, מומחה בעל שם עולמי להערכות סיכונים, בעל ניסיון של יותר מ-40 שנה בארץ ובחו"ל לביצוע בכל ההיבטים של הערכות סיכונים דטרמיניסטיות והסתברותיות לבני אדם, מחשיפות לחומרים מסוכנים מכל הסוגים (רעילים ו/או מסרטנים ,דליקים, נפיצים( לרבות ניתוח והערכות סיכונים של מערכות מורכבות; וד"ר ג'ורג' באומל מחברת DHV – מומחה לתעשיות לייצור אמוניה ודשנים, בעל ניסיון של יותר מ-30 שנה בעבודה עם תעשיית הדשנים והאמוניה.

ישיבה זו מהווה דיון מקדים לישיבת השרים שצפויה להתקיים ביום ה' הקרוב.

החלופות שאושרו בהחלטת הממשלה

כזכור, נמצא כי מערך ייבוא האמוניה הקיים (אונייה גדולה והמכל הקבוע), מסכן באופן בלתי קביל את האוכלוסייה ועל כן המשרד לא התיר להמשיך שימוש בו. בהמשך לכך, הגישה חיפה כימיקלים למשרד להגנת הסביבה חלופות שונות למערך ייבוא אמוניה.

המשרד להגנת הסביבה ביצע בחינה מעמיקה ומקיפה של חלופות עבור תרחישי שגרה תפעוליים. בחינה זו כללה שימוש בכלים כמותיים והשוואתיים, תוך הסתייעות ביועצים מהארץ ומחו"ל ובפורום המנחה הלאומי, הכולל את גופי הממשלה הרלוונטיים דוגמת כלכלה, אוצר, תחבורה, ביטחון פנים, העבודה, פקע"ר, כב"ה, מל"ל, ועוד.

לאור בחינה זו, נמצאו שלוש חלופות קבילות לטווח הקצר. החלופה העדיפה, שאף אושרה על ידי ממשלת ישראל גם לאור הסכמה רחבה בנושא זה בפורום המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים, היא חלופת האנייה המוקטנת וההזרמה ישירה למפעלים, ללא שימוש במכל האמוניה הקיים. יש לציין שבמפעלים קיימים מכלי אחסון קטנים אשר יקלטו את האמוניה ומהם תוזרם האמוניה לתהליך.

פרסום

בנוסף, נמצאו עוד שתי חלופות קבילות: הראשונה היא חלופה משולבת של אוניה מוקטנת והזרמה ישירה למפעלי הצפון וייבוא אמוניה באיזוטנקים מנמל אשדוד למפעלי הדרום; והשנייה היא חלופת ייבוא האמוניה באיזוטנקים לכל הארץ – אשר בהיבטי בטיחות דורגה אחרונה מבין שלושת החלופות. בנוסף, לטווח הארוך אושרה בהחלטת הממשלה הקמת מפעל לייצור אמוניה במישור רותם והקמת מקשר ימי בחיפה.

דוח יועץ חיצוני – מבט גלובלי לנושא האיזוטנקים

בהמשך לבחינת חלופת האיזוטנקים לכלל צורכי המשק, הזמין המשרד דוח מהיועץ החיצוני דן קוג'קארו (מטעם חברת DHV), ובו סקירה בינלאומית לעניין אופן אספקת האמוניה לתעשיית יצור הדשנים בעולם, בדגש על אירופה וארה"ב.

מסקירה של כ-140 מפעלים לייצור דשנים באירופה ובארה"ב נמצא, כי בכולם קיים מכל לאחסון אמוניה לצרכים תפעוליים. אספקת האמוניה לייצור הדשנים מגיעה ברוב המקרים ממפעל לייצור אמוניה הנמצא בשטח המפעל, או באמצעות יבוא אמוניה באמצעות אוניה למכל האחסון כפי שהתקיים בחיפה עד כה, וממנו בצנרת למפעל הדשנים.

היועץ אף התבקש לבדוק אם קיים מפעל דשנים בעולם המשתמש דרך קבע באיזוטנקים לאספקת האמוניה. במסגרת הדוח, לא נמצא מפעל בדשנים באירופה ובארה"ב המייבא איזוטנקים דרך הים כדרך אספקה עיקרית. שינוע יבשתי מבוצע לרוב בצנרת, במכליות כביש או בקרונות רכבת ייעודיים. נמצא מפעל לייצור דשנים בהודו, המייבא אמוניה באמצעות איזוטנקים באופן שוטף משנת 1984 מאיראן – והוא היחיד שמשתמש באיזוטנקים באופן אינטנסיבי קבוע.

במפעל זה בהודו האמוניה מועברת באניית אמוניה למכל חוף, וממנו ממולאים האיזוטנקים. מרחק השינוע מהנמל למפעל הדשנים הוא כ-40 ק"מ – כלומר, כ-70 איזוטנקים ליום. היבוא באיזוטנקים הוא חלקי, ולא לכלל צורכי הייצור. בנוסף, מפעל הדשנים מקבל אמוניה משני מפעלים מקומיים נוספים בהודו וכן מחזיק בשטחו בעצמו מפעל לייצור אמוניה.

סקר זה מחזק את עמדת המשרד לפיה פתרון הכולל שינוע אמוניה בצנרת מאונייה, היא הפרקטיקה הנהוגה גם בעולם.

דוח המומחה, דן קוג'קארו, לנושא האיזוטנקים, מצורף להודעה זו.

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

תמיכה בצעירים בענף החקלאות

7 ביולי 2024

מגדלי הירקות ממשיכים לסבול מנזקי משבר האקלים

7 ביולי 2024

תמיכה ישירה על סך של כ- 40 מיליון ₪ במגדלי עצי זית לשמן

7 ביולי 2024

ארגון מגדלי הפירות בישראל קיים סיור חירום במטעי צפון רמת הגולן ובחברת השיוו...

3 ביולי 2024

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות: שיא בהיקף נזקי החום הישירים לגידולים החק...

3 ביולי 2024

קרן "פועלים לתקומה" של בנק הפועלים תקים בית ספר חקלאי של רשת בתי הספר ״אדם ...

26 ביוני 2024

תמיכה בצעירים בענף החקלאות

7 ביולי 2024

מגדלי הירקות ממשיכים לסבול מנזקי משבר האקלים

7 ביולי 2024

תמיכה ישירה על סך של כ- 40 מיליון ₪ במגדלי עצי זית לשמן

7 ביולי 2024

ארגון מגדלי הפירות בישראל קיים סיור חירום במטעי צפון רמת הגולן ובחברת השיוו...

3 ביולי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים