דגשים לגידול עגבניות בבתי צמיחה בעונה הקרה (סתיו – חורף)

צוות מקצועי זרעים גדרה-סינג'נטה

להלן תזכורת לנושאים שצריך לשים לב אליהם בגידול עגבניות בבתי צמיחה בעונות סתיו – חורף

 • קרינה
 • אוורור
 • ניהול נכון של דישון והשקיה
 • הגנת הצומח

קרינה : ביצוע מעקב ובקרת קרינה בחממה

פרסום

בשל התקצרות שעות היממה, עננות גוברת, חול מצטבר על רשתות (50 מש) במהלך הקיץ, יורד הכושר ההטמעה של הצמחים.

הספרות המקצועית מגדירה רמת קרינה מומלצת לצמח העגבנייה שנעה בין 600-1200 מיקרואיינשטיין. ערך נמוך מ- 600 באמצע היום, עלול לגרום לצמח "לנשום" יותר ממה שהוא מסנטז – דבר שעלול לפגוע ואף להפסיק גדילה של איברי הצמח.

אמצעים להגברת קרינה בתוך מבנה:

 • שמירה על עומד צמחים שמונע הצללת יתר
 • כיוון שורות גידול צפון – דרום (מדרון מועדף – דרומי)
 • שימוש בחוטי הדליה כסופים
 • חיפוי קרקע מחזיר קרינה (כסוף\ שחור, לבן\שחור)

יש לשים לב להימנע מקרינה עודפת (מעל 1,200 מיק') כדי להימנע מעודף חום שמזיק לגידול. ניתן לבלוע או להחזיר חלק מהקרינה באמצעות רשתות צל.

אוורור: שמירה על יובש במבנה כאמצעי להפחתת מחלות

עליה חדה בלחות בעונה זו, מובילה לעליה בנקודת העיבוי. בתקופה זו רואים שכבה מימית על משטחים במבנים ועל איברי הצמח. מים חופשיים על פני הצמח הם אמצעי לריבוי פטריות ובקטריות (מחוללי מחלות) והפצתם.

אמצעים להגברת האוורור במבנה:

 • ניקוי רשתות צד
 • יש לשים לב לכיוון השורות ולאורך שלהן – משפיע על זרימת האוויר במבנה

דישון והשקיה: ניהול מושכל באמצעות מדידה נכונה

בכדי לחשב את מנת ההשקיה, העיתוי שלה ותדירותה, יש להתחשב במספר משתנים בהם אקלים סביבת הצמח, עומק בית השורשים וצריכת המים המשוערת לפי השלב הפיסיולוגי של הצמח. בעגבניות יש לשים לב גם לאופי הקרקע שמשפיעה על תדירויות ההשקיה.

מומלץ להעדיף מדידות על פני התרשמות כללית וטבלאות השקיה שונות ולהשתמש בחיישני קרקע (טנסיומטרים או חיישנים דיגיטליים דומים). את עומק החיישנים רצוי לקבוע בשני מקומות:

 • אמצע אזור השורשים בגידול עגבנייה נע בין 15-20 ס"מ – מלמד על אופן צריכת הצמח ומסייע בהחלטה מתי נכון להשקות
 • תחתית בית השורשים הפוטנציאלי שנע בין 30-40 ס"מ בגידול עגבנייה – מצביע על עומק ואופן ההרטבה ועל התנהגות מתח קרקע/רטיבות תחתית בית השורשים

גם במקרה של דישון מומלץ למדוד על מנת לעקוב אחר הגידול טוב יותר. בקרקעות כבדות כדאי לדגום את הקרקע לפני ובמהלך העונה ולבדוק במעבדה אלו מינרלים מצויים בה ועשויים לשמש את הצמח. אגרונום מומחה יוכל לסייע בפענוח התשובות ולסייע בתכנון ממשק דישון מדויק.

בקרקעות קלות, בהן תדירות ההשקיה היא גבוהה יותר, ממשק הדישון המקובל הוא פרופורציונלי. במיוחד בקרקעות אלו מומלץ לקבוע שני משאבי קרקע בעומקים שמייצגים את אמצע ותחתית בית השורשים ולנטר באופן רציף, 1-2 פעמים בשבוע, את תמיסת מי ההשקיה, מי המשאב העליון ומי המשאב התחתון. לרוב, נוח לעקוב אחר המוליכות החשמלית והחנקן חנקתי, בעזרתם ניתן לקבל החלטה אם להגדיל את עוצמת הדישון או להפחיתה. ישנה אפשרות למדוד משתנים נוספים שיכולים לסייע בקבלת החלטות לגבי ניהול נכון של משטר דישון והשקיה כגון, חנקות, זרחן, אשלגן מגנזיום ועוד.
חשוב לוודא תקינות של מערכת הזרקת הדשן. להלן שיטה פשוטה ומהירה לווידוא כמות הדשן במי ההשקיה:

 • דישון ביחס של 1 ליטר דשן ל-1 קוב מי השקיה
 • לקיחת דוגמה ממי טפטפת
 • בדלי של 10 לי מים יש להוסיף 10 סמ"ק מאותו דשן ולבחוש
 • ערכי PH, ניטראטים, EC שנמדדים בשתי התמיסות שבודקים (מהטפטפת ומהדלי) צריכים להיות שווים

הגנת הצומח: מניעה והתמודדות עם מחלות סתיו-חורף

עם כניסתו של הסתיו ושבירת הטמפרטורות בין היום ללילה יש להיערך ולנהל משטר ריסוסים למניעת מחלות נוף.

להלן מספר מחלות שמאפיינות את עונות הסתיו חורף ודרכי התמודדות איתן:

קימחון/ קימחונית:

 • מתי מחלה צפויה להופיע: קיץ – סתיו (מתפתחת בתנאי חום ולחות בינונית).
 • תסמינים: קימחונית – כתמים צהובים בצד העליון של העלה וכתמים לבדים בצד התחתון של העלה. בקימחון נראים כתמים לבנים על צדו העליון של עלי העגבנייה.
 • דרכי מניעה ותכשירים: חשוב למנוע התפתחות ראשונית כאשר הנגיעות נמוכה, ע"י הסרת עלים נגועים וריסוסים סדירים בתכשירים מקבוצות שונות. תכשירי גופרית מורשים או תכשירים מקבוצת הטריאזולים (למשל: אופיר, אטמי, סקור, סיסטאן, וקטרה) או מקבוצת הסטרובילורינים (למשל: עמיסטאר, פריורי אקסטרה, סיגנום, נץ ופולאר). יש לבצע החלפות בתכשירים בין הקבוצות השונות, כדי להימנע מהיווצרות עמידות.
 • שים לב: בניסויים שנעשו בעגבניות ובפלפל נמצא כי יישום התכשיר בהגמעה יעיל בהדברת מחלת הקמחונית באופן משמעותי בהשוואה לריסוס, מאחר והוא נקלט ע"י מערכת השורשים של הצמח לאורך זמן ארוך (כשלושה שבועות עד חודש) ומובל לכל חלקי הצמח.
 • 1 2

עובש עלים

 • מתי מחלה צפויה להופיע: סתיו
 • תסמינים: כתמים נקרוטיים שצבעם צהוב בצדו העליון ובצד התחתון יופיע לבד בצבע אפור/חום בהיר.
 • דרכי מניעה ותכשירים: בעיקר מניעתיים כגון: בראבו ומנקוזב ותכשירים סיסטמיים כגון סקור, וקטרה, פוליקור, עמיסטר, קומודור, סיגנום וטלדור.

 3

סטמפיליום

בד"כ המחלה מתפתחת על עלים צעירים, אולם היא יכולה להופיע גם על עלים בוגרים יותר.

 • מתי מחלה צפויה להופיע: מתפתחת היטב בתנאים של לחות יחסית גבוהה ובניגוד למרבית מחלות הנוף, יכולה להתפתח גם בטמפרטורות גבוהות ולכן נראית בהיקפים גדולים בקיץ. הפצת הנבגים נעשית בעיקר באמצעות טיפות מים או רוחות.
 • תסמינים: כתמים נקרוטיים בקוטר של 1-3 מ"מ בדר"כ עגולים או אליפטיים כאשר שולי הכתם צבעו חום כהה ומרכז הכתם בצבע בהיר (ראה תמונה). המחלה תוקפת לעיתים גם את שאר חלקי הצמח כולל גבעולים, פירות ופטוטרות וגורמת לכתמים כהים ללא צורה מוגדרת.
 • דרכי מניעה ותכשירים:
 1. הימנעות משימוש במתזים שמפיצים את נבגי הפטרייה.
 2. שימוש בחיפוי קרקע ואוורור מפחיתים לחות יחסית במבנה ויעילים למניעת מגוון מחלות
 3. תכשירי הדברה: מניעת התפרצות המחלה באמצעות תכשירים כגון מנקוזב או בראבו אשר ימנעו וידבירו את ההידבקות הראשונית של העלים. התכשירים הללו אינם סיסטמיים ולכן חשוב לבצע כיסוי מיטבי של הצמחים. מרכיב נוסף בהדברה של המחלה מבוסס על תכשירים סיסטמיים שחודרים לעלים ופוגעים ביתר אברי הפטרייה, בין התכשירים היעילים נמנים פריורי אקסטרה, קומודור וסיגנום.
 4 5

חלפת (אלטרנריה)

פרסום
 • מתי מחלה צפויה להופיע: הטמפרטורה המיטבית להתפתחות המחלה היא 25-28 מ"צ, כאשר פציעה של העלים בעקבות סופות חול או נגיעות במזיקים (כגון מנהרנים) עלולים להגביר את הנגיעות במחלה.
 • תסמינים: מופיעה בעיקר בעלים מבוגרים של הצמח (עלים תחתונים). מופיעים כתמים חומים כהים ובתוכם טבעות קונצנטריות אופייניות, לרוב עגולות שנראות כמו כתמים טבעתיים בקטרים שונים, בצבע אפור/שחור. לעיתים עלולים להופיע כתמים כאלו גם על הגבעול. בנגיעות גבוהה נתקפים גם הפירות בהם מתפתחים כתמים כהים שקועים.
 • דרכי מניעה ותכשירים:
 1. הדברת מזיקים שגורמים לפציעת העלים.
 2. סניטציה: הסרת עלים וקטעי צמחים נגועים והרחקתם מהחממה.
 3. הדברה כימית: תכשירים זהים לאלו שניתנים נגד סטמפיליום. ניתן להוסיף אליהם את התכשירים הסיסטמיים מקבוצת TEBUCONAZOLE (פוליקור ודומיו) או בתכשירי CYMOXANIL (מנקור ודומיו) שמשולבים בדר"כ עם תכשירי מנקוזב.
 4. 6 7

8

כימשון

גורם המחלה הוא הפטרייה Phytophthora infestans.  ללא טיפול מניעה, המחלה אשר מתפשטת במהירות, גורמת לנזקים קשים לצמחים.

 • מתי מחלה צפויה להופיע: עונת סתיו -חורף בבתי צמיחה שנשתלים בקיץ ונכנסים לסתיו עם נוף צפוף. תנאי סביבה אופטימאליים להתפתחות המחלה – לחות גבוהה שגורמת להיווצרות מים חופשיים ע"ג העלים וטמפרטורות שבין 15-25 מ"צ.
 • תסמינים: בעלים נגועים מופיעים כתמים חומים המוקפים בהילה אפורה – ירוקה. על גבי הגבעולים/פטוטרות מופיעים כתמים חומים כהים ומוארכים. עם התפתחות המחלה בשדה רואים כמישה כללית של הצמח. בפירות העגבנייה מופיע ריקבון מוצק בצורת כתמים ירוקים עד חומים בד"כ בעלי צורה מחוספסת. בחדירת גורמים משניים הריקבונות בפרות הופכים לרכים.
 • דרכי מניעה ותכשירים:
  1. חיפוי קרקע בתוך המבנה ביריעות פוליאתילן (המקובלת ביותר היא היריעה האפורה), להפחת הלחות. החיפוי מעניק יתרונות גם בחיסכון במים ובדשן, הדברת עשבים, מניעת היווצרות לכלוך על גבי הפרי ה"מושכב" על הקרקע, תוספת קרינה בחורף. לשימוש ביריעה ישנן גם מגבלות, כגון עומסי חום על השתילים בשלב השתילה (בדרך כלל ספטמבר), ולא ניתן לבצע חיפוי רציף בבתי רשת בגלל בעיות ניקוז מים, אך ניתן לבצע חיפוי על גבי ערוגת השתילה.
  2. שמירה על סניטציה – סילוק קטעי גבעולים ועלים נגועים, לפני הפגיעה בגבעול.
  3. תכשירי הדברה:
   • מניעתיים: תכשירים מקבוצת הדיתיוקרבמטים (תכשירי מנקוזב) ותכשירי כלורוטלוניל (בראבו)
   • תגובתיים: משלבים תכשיר מניעתי (כגון מנקוזב) עם תכשיר סיסטמי. תכשירים כגון רידומיל גולד (מכיל Mefenoxam ודיתיוקרבמט) ופוליו גולד (מכיל Mefenoxam וכלורוטלוניל). תכשירי מנקור סנדומיל, מילור ודומיו (מכילים מנקוזב בתוספת CYMOXANIL). ובנוסף, אתלאט, אקרובט, דיימונד (מכילים  DIMETHOMORP). ישנם כאלו שמכילים מרכיב הגנתי דיתיוקרבמט כגון אקרובט או כלורוטלוניל כגון ספינקס סופרה. תכשיר נוסף חדש מבית סינג'נטה הוא "קריאל" שמכיל מרכיב סיסטמי חדש: MANDIPROPAMID שמשולב עם רכיב הגנתי – מנקוזב.
   •  109

עובש אפור (בוטריטיס)

 • מתי מחלה צפויה להופיע: לרוב במרכז עונת החורף ותוקפת עגבניות ומלפפונים, במיוחד בחממות לחות
 • תסמינים: באזורים בהם נוצרו פצעים בגבעול המרכזי. פעולה של הורדת ענפים צדדיים או עלים בימים גשומים (ראה תמונה) מעודדת מאוד את היווצרות המחלה
 • דרכי מניעה ותכשירים:
  1. מומלץ לבצע פעולות אגרו-טכניות כאשר המבנה יבש, על מנת להפחית שיעור הדבקה
  2. הקפדה על משטר אוורור וסניטציה נאותים במקרה בו מופיעה המחלה
  3. תכשירי הדברה: התכשיר סוויץ בעל 2 מרכיבים: האחד FLUDIOXONIL אשר פוגע בתהליך הנביטה על פני העלה של נבגי וCYPRODINIL – בעל פעילות סיסטמית שפוגע בשלב התארכות התפטיר של הפטרייה בתוך העלה ועל כן נחשב לתכשיר יעיל מאוד בהדברת המחלה. מלבד הסוויץ מומלץ לבצע אלטרנציה עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה כגון רובראל, טלדור, מיתוס, פולאר וסיגנום. מלבד זאת מומלץ לבצע מריחות בתמיסה מרוכזת של אחד מהתכשירים המומלצים נגד בוטריטיס (2-1 אחוזים) על האזורים בגבעול אשר נמצאו נגועים במחלה (במקרים של נגיעות מתקדמת בגבעול מומלץ לבצע חיתוך מתחת לאזור הנגוע עם מזמרה ולמרוח על הפצע בתמיסה מרוכזת).

 1211

מחלות בקטריאליות

ישנן מספר מחלות בקטריאליות שעלולות לתקוף בעונת החורף בניהם גרב בקטרי וארוויניה, אך הנפוצה ביותר היא הניקוד הבקטרי שנגרמת ע"י החיידק pseudomonas syringae pv/tomato.

 • מתי מחלה צפויה להופיע: בעיקר במרכז החורף בבתי רשת לאחר שירדו כמויות רבות של גשם, שמפיץ את החיידקים בין הצמחים. צפיפות גבוהה של צמחים מגבירה תחלואת צמחים במחלה.
 • דרכי מניעה ותכשירים:
  1. קיום תנאי איוורור מיטביים במהלך הגידול. חשוב במיוחד למנוע טפטוף של מי עיבוי או גשמים מגגות החממה או מהמרזבים על נוף הצמחים
  2. טיפולי מניעה בתכשירי נחושת (כגון קוצייד, צמפיון בלו שילד, פונגורן, פרסול), תוך כיסוי מרבי של הנוף, במיוחד באזורים בהם יש רטיבות רבה של הנוף.

13

הערה: כל ההמלצות הנכללות בפרסומים אלו הן בגדר המלצה בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול.

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

"החקלאות וביטחון המזון": השם החדש למשרד של דיכטר

1 ביולי 2024

מהם סוגי הפירות מיוחדים שניתן למצוא בתאילנד

28 ביוני 2024

השיטות החקלאיות השונות לגידול זיתים

26 ביוני 2024

הנתונים המעודדים בחקלאות של שנת 2023 למרות המלחמה

29 במאי 2024

פוג'יטסו לוקח את החקלאות לרמות חדשות

28 במאי 2024

האם הפחתת המכסים על יבוא פירות וירקות הובילה לירידה במחירי התוצרת הטרייה?

23 במאי 2024

"החקלאות וביטחון המזון": השם החדש למשרד של דיכטר

1 ביולי 2024

מהם סוגי הפירות מיוחדים שניתן למצוא בתאילנד

28 ביוני 2024

השיטות החקלאיות השונות לגידול זיתים

26 ביוני 2024

הנתונים המעודדים בחקלאות של שנת 2023 למרות המלחמה

29 במאי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים