אבוג'ן מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017

חברת ביוטכנולוגיה מובילה לפיתוח מוצרים חדשניים לתעשיות מדעי החיים באמצעות שימוש בפלטפורמה מחשובית ייחודית לחיזוי ביולוגי (CPB), מודיעה היום על תוצאות הרבעון הרביעי והשנה שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2017.

עופר חביב, נשיא ומנכ"ל אבוג'ן מסר: "2017 הייתה שנת מפנה בהתפתחות החברה שלנו, שנה בה התחלנו לראות את פירות המחקר ומאמצי הפיתוח שהשקענו בשנים האחרונות. במהלך שנים אלו, בכל אחת מחטיבות החקלאות שלנו – אג-זרעים, אג-ביולוג'יקלס ואג-כימיה – בנינו צנרת מוצרים רחבה וחתמנו על שיתופי פעולה עם חברות מובילות מהתעשייה. בנוסף, נכנסנו לראשונה לתחום הריפוי לבני אדם, עם ההקמה של חברת הבת ביומיקה והמשכנו את פעילותנו בחברת הבת הקיימת – אבופיול.

"הצעד הבא באסטרטגיית החברה ובתוכנית העבודה שלנו הוא להמשיך ולפתח את כל אחת מחטיבות החקלאות וחברות הבנות ליחידות עצמאיות, כאשר לכל יחידה יהיה את צוותי המחקר והפיתוח שלה אשר ימשיכו להנות מגישה מלאה לשימוש בתשתית ה-CPB באופן בלעדי עבור השוק הרלונטי של היחידה. אסטרטגיה זו ותוכנית העבודה לשנת 2018 הובילו למבנה ארגוני חדש שיושם מוקדם יותר השנה, כך שכל אחת משלושת חטיבות החקלאות שלנו ושתי החברות הבנות פועלות כעת תחת ניהולו של מנהל כללי ספציפי, יחד עם צוות פיתוח עסקי שמלווה אותו.

פרסום

"כבר עכשיו אנו רואים את היתרונות של המבנה החדש בזמן שאנו פועלים בצורה נחושה לקידום התוכניות הפנימיות ושיתופי הפעולה בכל אחד משווקי הפעילות השונים שלנו. בנוסף, אסטרטגיה זו יחד עם הממבנה הארגוני החדש צפויים להציג באופן ברור ופשוט יותר את הערך של כל חטיבה וחטיבה – ולכן גם את הערך של אבוג'ן כחברה – מאחר ולכל אחת מהן יש חברות מקבילות בתחומן.

"במטרה להאיץ את ההתקדמות ליחידות עצמאיות באופן מלא ב-2018, אני מצפה שהמנהל הכללי של כל חטיבה וחטיבה יחד עם הצוות שלו ימשיכו לדחוף קדימה את צנרת המוצרים היחודית שלהם לקראת מסחור, ובנוסף, ייצרו שותפויות נוספות לקיימות עם חברות מובילות בתעשייה. אנו מצפים לדווח על ההתקדמות שלנו ב-2018."

הישגים בולטים של חברת אבוג'ן בשנת 2017:

חטיבת אג-זרעים:

 • שיתוף פעולה עם מונסנטו ביבול ועקות סביבה: שלב גילוי הגנים הושלם בהצלחה, ושיתוף הפעולה מתמקד כעת בהתקדמותם של גנים נבחרים לבדיקות נוספות בצנרת הפיתוח של מונסנטו לתירס וסויה.
 • שיתוף פעולה עם מונסנטו בתחום עמידות למחלת הפוזריום: הושגה אבן דרך חשובה, כשגנים שאבוג'ן גילתה הציגו עמידות לפוזריום בצמחי מודל. גנים נבחרים מתקדמים כעת לבדיקות בצנרת הפיתוח של מונסנטו בתירס.
 • שיתוף פעולה עם חברת תרביות רה"ן: הושגו תוצאות חיוביות בשנה שנייה של ניסויי שדה לפיתוח בננה העמידה לפטרייה מסוג  Black Sigatoka,  אשר ימונפו בטכנולוגית עריכה גנומית.

חטיבת אג-ביולוג'יקלס:

 • שיתוף פעולה עם דופונט-פיוניר בביו-סטימולנטים: חברת אבוג'ן נכנסה לשיתוף פעולה עם חברת דופונט-פיוניר להבאה לשוק של ביו-סטימולנטים ממקור מיקרוביאלי, לציפוי זרעי תירס לשיפור יבול. שיתוף הפעולה מבוסס על הישגי תוכנית פנימית לפיתוח ביו-סטימיולנטיים. השלב הבא של שיתוף הפעולה יכלול ניסויי שדה שיבוצעו על ידי דופונט-פיוניר.
 • בינואר 2018, אבוג'ן הודיעה על תוצאות חיוביות בשנה שנייה של ניסויי שדה שנערכו על ידי אבוג'ן. הביו-סטימולנטים שנבדקו הראו שיפור של עד 20% ביבול תירס תחת תנאי עקות בינוניים.

חטיבת אג-כימיה:

 • שיתוף פעולה עם BASFלפיתוח קוטלי עשבים חדשניים: שיתוף הפעולה מתקדם בהתאם לתוכנית.
 • תוכנית פנימית לפיתוח קוטלי עשבים בעלי מנגנון פעולה חדשני: אבוג'ן המשיכה באינטגרציה של הגדרות פיתוח לביצוע אופטימיזציה של 10 מולקולות כימיות שעברו ולידציה, שנחזו חישובית כבעלות השפעה של קטילת עשבים על 8 מטרות חדשניות. בפברואר 2018, אבוג'ן הודיעה על שלב חשוב בהתפתחות תוכנית זו, עם תוצאות חיוביות של מספר 'משפחות' כימיקלים שנבחרו באמצעות המערכת המחשובית של אבוג'ן, ה-CPB, שהראו יעילות משופרת במעבדה ובניסויי חממה.
 • תחילת תוכנית פנימית של קוטלי חרקים חדשניים הממוקדת במנגנוני קטילה הפוגעים במערכות עצבים ושרירים מרכזיים בחרקים.

אבופיול (חברה בת בבעלות מלאה) הממוקדת בפיתוח ומסחור של זרעי קיקיון

 • אבופיול השיגה יחד עם שותף פריצת דרך בתחום יכולות הקציר הממוכן, שהיווה צוואר בקבוק במסחור זרעי הקיקיון.

 

ביומיקה )חברה בת(  הממוקדת בגילוי ופיתוח פתרונות ריפוי המבוססים על המיקרוביום-האנושי:

 • ביומיקה הוקמה במהלך שנת 2017 יחד עם פרופ' יהודה רינגל, מנהל מדעי ראשי של ביומיקה, ראש מחלקת גסטרואנטלוגיה והפטולוגיה במרכז רפואי מאיר, ישראל.

בפברואר 2018 אבוג'ן הודיעה על מינויו של ד"ר אלרן חבר כמנכ"ל ביומיקה

תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017:

 • נכון ליום 31 בדצמבר 2017, יתרות המזומנים, הפיקדונות הבנקאיים לזמן קצר וניירות הערך הסחירים של החברה הסתכמו לסך של כ-71.8 מיליון דולר, המיצגים שימוש במזומן של כ-4.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי ו-16.4 מיליון דולר בשנת 2017. לחברה אין חובות לבנקים.

בהנחת המשך פעילותה העסקית הנוכחית של החברה וללא מקורות הכנסה חדשים משיתופי פעולה קיימים או חדשים, ב-2018 אבוג'ן מצפה לשימוש במזומנים בטווח של 14-16 מיליון דולר.

פרסום
 • ההכנסות כוללות בעיקר תשלומים עבור שרותי מחקר ופיתוח שהתקבלו במסגרת חלק מהסכמי שיתופי הפעולה השונים של החברה. מרבית הסכמים אלו כוללים גם תשלומי אבני דרך, תמלוגים עתידיים או הכנסות אחרות הנובעות מחלוקת רווחים ממוצרים שיפותחו בעתיד.
 • ההכנסות בשנת 2017 הסתכמו לסך של 3.4 מיליון דולר בהשוואה לסך של 6.5 מיליון דולר בשנת 2016. ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ההכנסות לסך של 0.7 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות בסך של 1.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016. הירידה בהכנסות משקפת את הירידה נטו בתשלומים עבור שירותי מחקר ופיתוח, זאת, בהתאם לתוכניות העבודה במסגרת הסכמי שיתופי הפעולה השונים של אבוג'ן. ירידה זו נובעת בעיקר מהתקדמות הפעילות במסגרת שיתוף הפעולה של החברה עם מונסנטו, בו החברה מעבירה את עיקר מאמציה מגילוי גנים לפעילות פיתוח ראשונית, דבר המוביל לירידה בהיקף הפעילות. בהסתכלות קדימה, אנו צופים כי מגמה זו בהכנסות החברה תימשך.
 • במהלך של 2017 ראינו השפעה שלילית על ההוצאות שלנו בגין ירידה בשער הדולר האמריקאי בהשוואה לשקל. ההוצאות שלנו, שהינן בעיקר הוצאות שכר, נקובות בשקלים בעוד שמטבע הדיווח שלנו הינו דולר.
 • עלות המכר מורכבת בעיקר מהוצאות בגין פעילויות מחקר ופיתוח של החברה במסגרת הסכמי שיתופי פעולה. עלות המכר בשנת 2017 הסתכמה בכ-2.8 מיליון דולר בהשוואה לכ-5.6 מיליון דולר בשנת 2016. ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלות המכר הסתכמה לסך של 0.6 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 1.1 מיליון דולר ברבעון רביעי של שנת 2016. הירידה נבעה ברובה מהירידה בהכנסות מכיסוי עלויות מחקר ופיתוח בתקופות אלו.
 • הוצאות מחקר ופיתוח בשנת 2017 הסתכמו בכ-17.0 מיליון דולר בהשוואה לכ-16.4 מיליון דולר בשנת 2016. ברבעון הרביעי של שנת 2017 הוצאות המחקר והפיתוח נותרו יציבות בהשוואה לרבעון הרביעי של 2016, והסתכמו לסך של 4.7 מיליון דולר.
 • ההפסד התפעולי בשנת 2017 הסתכם בכ-21.9 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-21.1 מיליון דולר בשנת 2016. ההפסד התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם לסך של 6.0 מיליון דולר בהשוואה ל-6.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016. העלייה בהפסד התפעולי בשנת 2017 נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות ועלייה בהוצאות מחקר ופיתוח.
 • הכנסות המימון נטו בשנת 2017 הסתכמו בכ-1.1 מיליון דולר בהשוואה ל- 1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הירידה נובעת משערוך גבוה יחסית של תיק ניירות ערך הסחירים של החברה במחצית הראשונה של שנת 2016.
 • ההפסד הנקי בשנת 2017 הסתכם לבכ-20.8 מיליון דולר בהשוואה לכ-19.6 מיליון דולר בשנת 2016. העלייה בהפסד הנקי נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות, עלייה בהוצאות המחקר והפיתוח, וירידה בהכנסות מימון נטו.
 • ההפסד הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם לסך של 6.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של סך של 6.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016, הירידה בהפסד נקי נבעה בעיקר מירידה בהוצאות וירידה בהוצאות מימון, נטו.

 

 

 

שיחת ועידה:

הנהלת החברה תקיים היום, 28 בפברואר 2018, בשעה 16:00 שעון ישראל, שיחת ועידה בשפה האנגלית לסקירת התוצאות. המעוניינים להשתתף בשיחת הועידה מוזמנים להתקשר מספר דקות לפני השעה האמורה לטלפון שמספרו  03-918-0610. שיחת הועידה תשודר באופן ישיר באתר החברה, www.evogene.com. השמעה חוזרת של שיחת הועידה תהיה זמינה החל משלוש שעות מתום שיחת הועידה ועד ה–9 במרץ 2018. להאזנה להקלטה יש לחייג לטלפון שמספרו: 03-925-5901, וכן באמצעות אתר החברה למשך עשרה ימים.

בהנחת המשך פעילותה העסקית הנוכחית של החברה וללא מקורות הכנסה חדשים משיתופי פעולה קיימים או חדשים, ב-2018 אבוג'ן מצפה לשימוש במזומנים בטווח של 14-16 מיליון דולר

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

סטארטאפ חדשני יצמצם אובדן יבול באמצעים ידידותיים לסביבה 

7 ביולי 2024

מצע גידול חדשני מציל את יבול המלפפונים ממחלת הפוזריום

30 ביוני 2024

התחלת עונת הפיטאיה בישראל

28 במאי 2024

חברת סטארט אפ האגריטק Edete מכפילה פי ארבעה את שטחי האבקת הפיסטוקים שלה בקל...

20 באפריל 2024

קומפקטוס עין החורש מציגה : סטנדרט חדש בתחום חקלאות אורבנית

17 במרץ 2024

בי-יו דבש חוברת למכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) לפיתוח טכנולוגיה הרותמת ת...

29 בפברואר 2024

סטארטאפ חדשני יצמצם אובדן יבול באמצעים ידידותיים לסביבה 

7 ביולי 2024

מצע גידול חדשני מציל את יבול המלפפונים ממחלת הפוזריום

30 ביוני 2024

התחלת עונת הפיטאיה בישראל

28 במאי 2024

חברת סטארט אפ האגריטק Edete מכפילה פי ארבעה את שטחי האבקת הפיסטוקים שלה בקל...

20 באפריל 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים