דף הבית / תעריפי המים לחקלאות ולבית שנת 2016

תעריפי המים לחקלאות ולבית שנת 2016

חקלאות – (תעריפי מקורות ללא מע”מ)

 

2015

2016

שפירים לחקלאות

כמות בהקצאה

2.340

2.506

כמות נחרגת עד 30%

2.574

2.757

כמות נחרגת מעל 30%

5.983

5.566

שפר”ן

כמות בהקצאה

1.099

1.094

כמות נחרגת עד 10%

1.459

1.454

כמות נחרגת מעל 10%

2.059

2.054

קולחין להשקייה בלתי מוגבלת לחקלאות

כמות בהקצאה

1.089

1.133

כמות נחרגת עד 8%

1.361

1.416

כמות נחרגת מעל 8%

1.634

1.700

מי קולחין באיכות נמוכה להשקייה מוגבלת

כמות בהקצאה

0.937

0.974

כמות נחרגת עד 8%

1.170

1.218

כמות נחרגת מעל 8%

1.405

1.462

מים מליחים

מים מליחים

1.403

1.488

ככל שהמוליכות החשמלית עולה (דסימוס) כך יורד המחיר לדוגמא:

מים שמוליכותם החשמלית היא בין 4.1 ל-4.8 דסימוס.

0.982

1.042


מים ביתיים – (תעריפי מקורות ללא מע”מ)

 

ספק חד – רשותי

(אגודה בודדת)

תעריף רכישה ממקורות ללא מע”מ

תעריף מכירה כולל מע”מ לפי מחירי תקנות

2015

2016

2015

2016

כמות מוכרת

2.078

1.775

4.885

4.708

מעבר לכמות המוכרת

5.983

5.566

9.559

9.211

*מים לגינון ציבורי

4.155

6.883

* מים לגינון ציבורי – פורסמו התקנות ביום 30.12.15 .

אחת הנקודות החשובות היא שאגודה המעוניינת להיכנס ל”מועדון” הגינון הציבורי חייבת למלא אחר מספר רב של תנאים וטפסי בקשה.

בכל מקרה כמו תמיד יש מקל וגזר במידה והאגודה רוצה ליהנות מהמחיר המוזל לגינון, אזי היא חייבת לחתום בין היתר על הצהרה שהיא מתחייבת לחייב את כל חבריה במחירי מים ביתיים לפי תקנות רשות המים מעת לעת.

שימו לב יש ­­­­­­­­­­­­­­ לעשות את החשבון , האם זה כדאי. ידוע שישנן אגודות שמחייבות בכל מקרה לפי מחירי התקנות, אזי אין בעיה למלא אחר דרישות רשות המים ובכל מקרה האגודה חייבת לחייב במחיר התקנות למי גינון שהם 6.883 ₪ לקוב כולל מע”מ.

מים בהפקה עצמית

 

חקלאות

2015

2016

הפקה ראשונה

0.0572

0.0574

הפקה שניה

1.085

1.096

בית

כמות מוכרת

3.627

3.49

מעבר למוכרת

5.832

5.564