דף הבית / תקינה בחקלאות / כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (מיון פירות, אריזתם וסימונם), תשל”ז-

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (מיון פירות, אריזתם וסימונם), תשל”ז-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11, 29 ו61- לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל”ג1973-, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן – המועצה), כללים אלה:

1. הגדרות

בכללים אלה –

פרסום

“פירות” – כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק;

“מגדל” – אדם העוסק בייצור פירות, לרבות אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור פירות;

“חוכר” – אדם שחכר מטע פירות;

“קונה יבולים” – אדם שקנה יבול הפירות על העץ או בשטח המטע;

“משווק מורשה” – אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש כמשווק מורשה;

“סיטונאי” – מי שעסקו או חלק מעסקו למכור פירות לקמעונאי;

“קמעונאי” – מי שעסקו או חלק מעסקו למכור פירות לצרכן;

“שיווק” – סחר של פירות בסיטונות או בקמעונות והעברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של החזקה;

“מכל” – תיבה, מגש או קופסת קרטון המשמשים לאריזת פירות;

“גודל” – קוטר הנמדד במישור ניצב לציר הטבעי של הפרי, או משקל הפרי בהתאם למפורט בתוספת;

“מעורב” – פירות מאותו מין וזן, בלתי ממויינים לפי גודל וסוג;

“ענבים בשלים” – ענבים מכל הסוגים שהגיעו לדרגת הבשלה מינימלית כמפורט בתוספת;

“פרי בשל” – פירות, למעט ענבים ואבוקדו, שהגיעו לטעם וניחוח האופיינים לזנם ולסוגם כמפורט בתוספת.

2. חובת מיון וסיווג

(א) לא ישווק אדם פירות ולא יקבל משווק מורשה, סיטונאי או קמעונאי פירות אלא אם הם –

(1) ארוזים בנפרד לפי מין, זן, סוג וגודל;

(2) בצבע האופייני לזן ובמידת הבשלה אחידה;

(3) חפשיים מעלים, מענפים, מעפר, מחול ומיסודות זרים;

פרסום

(4) מתאימים לתיאור שבתוספת;

(5) ארוזים במכלים נקיים ומתאימים לדרישות המפורטות בתוספת.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לשווק פירות בלתי ממויינים לפי גודל וסוג, ובלבד שיהיו ארוזים בנפרד לפי מין וזן ויעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף קטן (א)(2), (3), (4) ו-(5) ועל מכל האריזה שלהם צויינה המלה “מעורב”.

3. חובת סימון

(א) לא יעביר מגדל, חוכר או קונה יבולים של פירות למשווק מורשה או לסיטונאי, ולא ישווק משווק מורשה או סיטונאי לקמעונאי פירות אלא במכל שעליו צויינו באותיות ברורות והניתנות לקריאה בקלות פרטים אלה:

(1) שם המגדל או המשווק המורשה ומענם;

(2) מין הפירות, הזן, הסוג והגודל כמפורט בתוספת.

(ב) הסימון לפי סעיף קטן (א) ייעשה בשפה העברית ויהיה תואם את תכולת המכל והוראות התוספת, למעט פירות מעודפי יצוא שמותר לשווקם באריזתם ובסימונם המקוריים.

Print Friendly, PDF & Email

בנוסף אולי תאהב/י

מצטרפים לדף הפייסבוק של אגרונט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל אגרונט

מערכת פורטל אגרונט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום החקלאות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

בידקו גם

מעסיק בענף החקלאות יפריש כספים עבור תנאים סוציאליים לעובד זר

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום תקנות של שרי הפנים והעבודה והרווחה, לפיהן מעסיק …