מענה ל־ביטוח גידולים

#9794
אלון
אורח

יוגב שלום
ניתן לבטח גידולים ו/או יבולים חקלאיים
בכיסוי כנגד סיכוני אש ו/או גניבה בגבול אחריות מוגבל בעת היות יבול קטוף בתחום
חלקות העיבוד במסגרת תנאי פוליסת משק חקלאי.
(במסגרת פוליסות אלו לא ניתן לבטח סיכוני נזקי טבע).

הרשמו לניוזלטר