מענה ל־ביטוח

#6584
אלון עיבל
אורח

מרים שלום
אכן ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי רעידת אדמה לרכוש משקי / חקלאי
(כהרחבה לכיסוי נזקי טבע) כאשר בוטח הרכוש קודם כל לסיכוני "אש" (שהינו בסיס הביטוח).

הרחבה זו לא תכלול רכוש :
מטעים, גידולי שדה, חממות או רכוש אחר שלא ניתן לבטחו כנגד נזקי טבע.

הרשמו לניוזלטר