מענה ל־ביטוח מבנה

#5061
אלון
אורח

רוני שלום
באם כוונתך ב "שטח חקלאי" שאינו במשבצת הקרקע (תחום חצר המשק) למטרות מגורים
ומדובר על מבנה המיועד לשימוש חקלאי (או מגורי עובדים) – ניתן לבטחו כחלק מ"רכוש המשק החקלאי".

נ.ב.
אם כוונה "במבנה רגיל" למטרות מגורים
ומבנה משמש בפועל למטרות מגורי מבוטח או מי מטעמנו ונמצא בתחום חצר המשק
הכיסוי המועדף הינו בתנאי פוליסה "תקנית" / כיח' מגורים.

הרשמו לניוזלטר