מענה ל־ביטוח משק חי

#4538
אלמוני
לא פעיל

אמנון שלום
אנו נוהגים לבטח מבנה וציודו בכיסוי אש מורחב
על בסיס שווי למ"ר בכיסוי הכולל נזקי טבע ורעידת אדמה כולל כיסוי לציוד המיון (במידה והמיון עצמי)
כולל אפשרות לשבר מכני לציוד ולמערכות הלול.
ואת כיסוי לבעלי הכנף כסכום כיסוי נוסף כולל כיסוי בקשר עם אירוע תאונתי מכשל מערכות הלול.
(לא נוכל להציע כיבוי בקשר עם מחלות מגפות) .
הכיסוי למבנה וציודו ובעלי הכנף יכלול גם כיסוי חבות צד ג וחבות מעבידים בהתאמה.
יש לשים לב כי השיפוי אינו יחול על בסיס החזר הוצ' אלא שווי ראלי הכולל את שווי ביצים עתידי שיגולם בערך לביטוח של המטילה בהתאמה לגילה.
לאחר סיום בניייה והרצת המבנה מציע שתפנה לסוכן
שעובד עם איילון ורצוי שמכיר ומתמחה בענף…
נשמח לעמוד לעזרה והבהרות
בהצלחה

הרשמו לניוזלטר