יום חמישי , דצמבר 14 2017
heesen
דף הבית / תקינה בחקלאות

תקינה בחקלאות

תקנות לשימוש בחומרי הדברה אושרו אתמול ע”י משרדי החקלאות והבריאות

תקנות משרדי החקלאות והבריאות לשימוש בחומרי הדברה אושרו אתמול בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת משמעות אישור התקנות: הוספת חומרים חדשים ותחליפים לקיימים הבטוחים יותר למשתמש שיסייעו בגידול צריכת המזון ויביאו לייצור מזון בריא יותר לצרכן ולעולם שר החקלאות, ח”כ אורי אריאל: “אישור התקנות היום, והמשך העבודה של עובדי המשרד …

Read More »

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח), התשע”ו- 2016

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6(א)(2), 7  ו- 18 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ”ו–1996 [1]  (להלן – החוק), ובהמלצת  ועדת המחירים לפי סעיף 8 לחוק, אנו מצווים לאמור: הגדרות 1. בצו זה – “ירקות ופירות טריים” – ירק או פרי טרי מבין הירקות והפירות המפורטים בתוספת; “סיטונאי” – כל …

Read More »

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים החלטת מינהל מקרקעי ישראל 979

מאת: עו”ד עמית יפרח, מנהל אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים   מועצת מקרקעי ישראל החליטה ביום 27.3.07 מספר החלטות בנושאים מהותיים בתחום מדיניות המקרקעין,וביניהן, החליטה המועצה בנושא זכויות חברי המושבים בחלקת המגורים כאשר מטרת ההחלטה כפי שנאמר בדו”ח הבר הינה חיזוק וביסוס זכויות החקלאי בחלקת מגוריו תוך שימוש יעיל יותר …

Read More »

בטיחות בעבודה בחממות

המוסד לבטיחות ולגיהות בתיאום המרכז החקלאי www.osh.org.il מבוסס על דף מידע מס 200/021 של יחידת ההנדסה. 1 בטיחות בעבודה בחממות דף מידע מאת: יואב גרשון רקע: החממות הן מבנים מקורים אשר עיקר הפעילות בהן היא גידול צמחים (פרחים),ירקות, וכן משמשות להנבטת או טיפוח צמחים שונים. ניתן לראות גם חממות המחופות ביריעות שקופות, לרוב על בסיס פוליאתילן או …

Read More »

חיטוי קרקע במתיל ברומיד

המוסד לבטיחות ולגיהות בתיאום המרכז החקלאי www.osh.org.il מבוסס על דף מידע מס 1458 של מחלקת ההנדסה. עריכה מקצועית: מאיר גוטסמן. 1 חיטוי קרקע במתיל ברומיד דף מידע מאת: יואב גרשון מידע כללי: מתיל ברומיד, גז חסר צבע וחסר ריח (מולקולה פשוטה של מתאן בה הוחלף אחד המימנים בברום .(CH3Br מתיל ברומיד הנו אחד מהחומרים הפוגעים בשכבת האוזון. בפרוטוקול מונטריאול …

Read More »

מיון ירקות לפי יעודם

ד”ר אביחיל גרינברגר מיון ירקות לפי ייעודם מדע הסטטיסטיקה עוסק בקיבוץ פרטים ושיוכם לקבוצות גדולות יותר ויותר. לדוגמא, חלוקת אורגניזמים למינים, לסוגים, למשפחות, לסדרות, למחלקות וכן הלאה. ככל שהקבוצה מקיפה יותר, מועטים המאפיינים המשותפים בין הפרטים באותה קבוצה. ככל קובץ אורגניזמים כך גם הירקות מסווגים ומקובצים לקבוצות שונות. ייתכנו חלוקות …

Read More »

מס בשיעור אפס במכירת פירות וירקות שלא נעשה בהם עיבוד

אריה ליבוביץ, עו”ד; זיו שרון, עו”ד – משרד דר א. אלתר ושות – ייעוץ בנושאי מיסים avi@altertax.co.il מבוא:  מחוקק חוק מע”מ (להלן: “החוק”) קבע בסעיף 30(א) לחוק הטבת מס המוכרת כ-“מס בשיעור אפס”. הטבה זו ניתנה לרוב לעסקאות יצוא לסוגיהן, אך שימשה את המחוקק גם בכדי לעודד פעילות עסקית אחרת או …

Read More »

החוק שיעשה סדר בנזקי השיטפונות

‏14 יולי 2014 ‏ט”ז תמוז תשע”ד החוק שיעשה סדר בנזקי השיטפונות: שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, הביא היום לאישור ועדת השרים לחקיקה תיקון מקיף לחוק הניקוז החוק החדש נועד להביא פתרון יסודי ומקיף להסדרת הניקוז בכל הארץ, ולמנוע פגיעה ברכוש ובנפש, וכן למנוע מפגעים בריאותיים וסביבתיים, לשמור על הטבע …

Read More »

חידושים ועדכונים בתקינה בינלאומית

יצוא תוצרת חקלאית חידושים ועדכונים בתקינה בינלאומית רפי גמסון B.Sc. Agr. ראש תחום חקלאות, המכון לבקרה ואיכות-IQC     תקן גלובאלגאפ לאבטחת איכות משולבת בחקלאות (GLOBALG.A.P. IFA) הוא התקן לבטיחות מזון הנפוץ ביותר בחקלאות בעולם ובישראל (בתת התחום של פירות וירקות). התקן מגדיר “תנאי גידול נאותים” (Good Agricultural Practice – …

Read More »

איסור שריפות גזם חקלאי

משרדי החקלאות והגנת הסביבה: החל מ1-1-09 ייכנס לתוקפו איסור שריפות גזם חקלאי   העוברים על האיסור עשויים להיקנס בכ-960 אלף ₪ בגין העבירה. האיסור נכנס לתוקף לאור מחקרים שנערכו בישראל שלפיהם שריפות גזם חקלאי אחראיות לכ- 30% מפליטות הדיאוקסינים (חומרים מסרטנים) לאוויר ועלולות לפגוע בעיקר בילדים ובקשישים   משרדי החקלאות …

Read More »

נוהל העסקת עובדים זרים בחקלאות

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר קבע נורמות לזכאות לעבודה שכירה לגידולים החקלאיים. היות ובחלק מהעבודה השכירה בחקלאות משתתפים עובדים ישראלים, חולצה מן הנורמות הנ”ל העבודה השכירה הזרה בלבד. הנורמות שנקבעו פורסמו באתרי האינטרנט של משרד החקלאות ומשרד התמ”ת.  הנחיות מפקד עובדים זרים לשנת 2015 קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת …

Read More »

נוהל תמיכה בפירות קיץ 2007

  06 יוני 2007 נוהל תמיכה ביצוא אפרסקים ונקטרינות מישראל-קיץ 2007 מטרת הסיוע  משרד החקלאות החליט לפעול להרחבת מגוון יצוא פירות בחודשי האביב והקיץ. החלטה זו התקבלה בין היתר על רקע לחץ של כמויות פרי גבוהות בשוק המקומי בשנים האחרונות. לפיכך הוחלט על נקיטת מספר פעולות לגבי פירות הקיץ ביניהן: בחינת זנים, אגרוטכניקה של הקדמת יבול ויצוא …

Read More »

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי”ט-1959

פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות בחוק זה – “ירקות” – גידולים חקלאיים המפורטים בתוספת; “מגדל” – המגדל ירקות לשם שיווק או לשם עיבוד תעשייתי; “משווק” – העוסק בשיווק ירקות; “השרים” – שר החקלאות ושר המסחר והתעשיה. פרק שני: המועצה, תפקידיה וסמכויותיה 2. הקמת מועצה תוקם מועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה). 3. תפקידי …

Read More »

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר נטיעת מטעי פירות), תשל”ה-1975

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11, 20, 21, 22 ו 24- לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל”ג1973- (להלן – החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן – המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה – “פירות” – כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק; “מגדל” – אדם העוסק בייצור פירות או …

Read More »

כללי מועצת הזיתים (ייצור ושיווק) (היטלים), תש”ם-1980

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 2, 36, 37, 38 ו39- לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל”ג1973- (להלן – החוק), ובהתאם לצו מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת מועצת הזיתים), תשל”ו1976-, קובעת מועצת הזיתים (להלן –המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה – “זיתים” – זיתים מזנים סוריים; “שמן” – שמן מזיתים; “שיווק” – סחר של זיתים …

Read More »

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (מיון פירות, אריזתם וסימונם), תשל”ז-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11, 29 ו61- לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל”ג1973-, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן – המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה – “פירות” – כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק; “מגדל” – אדם העוסק בייצור פירות, לרבות אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור פירות; …

Read More »

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה של פירות), תשל”ה-1975

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11, 26, 27, 29 ו30- לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל”ג1973- (להלן – החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן – המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות (תיקון: תש”ם, תשמ”ח) בכללים אלה: “פירות” – כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק; “שיווק” – סחר של פירות בסיטונות והעברה לאחר …

Read More »

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ”ז-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 29 ו39- לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי”ט1959-, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה) כללים אלה ומצווה לאמור: 1. היתר להובלת ירקות (א) לא יוביל אדם ירקות אלא לפי היתר, כללי או מיוחד, מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר. (ב) מתן היתר לפי …

Read More »

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (פירוט הסדר היצוא), תשכ”ה-

בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 25 ו36- לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי”ט1959- (להלן – החוק), קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה) כללים אלה: 1. הודעה על גידול ירקות ליצוא המועצה תפרסם ברשומות ובשלושה עתונים יומיים הודעה למגדלים המעונינים לגדל ירקות מסוג, מין או זן המפורטים בהודעה …

Read More »

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום גידולי ירקות), התשל”ב-

בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי”ט1959-, התקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה, “העברה” – העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של החזקה. 2. העברת ירקות והובלתם (א) לא יעביר מגדל ירקות למשווק ולא יקבלם …

Read More »

צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) התשמ”ב- 1982

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי”ט1959- (להלן – החוק), מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:1. הגדרות (תיקון: תש”ן) בצו זה – “ירקות” – כמפורט בתוספת לחוק; “תעשיין” – אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי ירקות. 2. תשלום היטל למועצה (תיקון: תשמ”ח, תשנ”א) (א) מגדל חייב …

Read More »

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם), תש”ל-

בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי”ט1959-, התקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה, “העברה” – העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של החזקה. 2. העברת ירקות והובלתם (א) לא יעביר מגדל ירקות למשווק ולא יקבלם …

Read More »